Разглеждат се подходите за диагностициране на несистемния и системен световъртеж. Даден е клиничен пример за успешно лечение на несистемен световъртеж при 54-годишен пациент с използването на комбинация от бетахистин дихидрохлорид и пирацетам..

Разглеждат се подходите за диагностика на несистемни и системни световъртежи. Даден е клиничният пример за успешна терапия на несистемен световъртеж при пациент на 54 години с прилагането на комбинация от бетахистин дихидрохлорид също на Пирацетам

Основата на диагнозата при пациенти със замаяност е внимателно събрана анамнеза, при която се оказва какво означава пациентът със световъртеж, какви съпътстващи симптоми са, какво провокира, увеличава или, напротив, отслабва замаяността [1-6]. На първия етап от изследването е необходимо да се установи кой от двата основни типа световъртеж изпитва пациентът: вестибуларен (системен или верен) или несистемен. Вестибуларният световъртеж се характеризира с усещането за движение (въртене, въртене, падане или люлеене) на собственото си тяло или на околните предмети. Често се придружава от гадене, повръщане, дисбаланс и нистагъм. Вестибуларният световъртеж често се засилва (или се появява) с промени в позицията на главата, бързи движения на главата. Всички други видове замаяност се считат за несистематични [7]. Несистемното виене на свят се характеризира с дисбаланс от тип атаксия без страничен акцент, усещане за „неясност“, тежест в главата, придружена от замъглено възприемане на околния свят, нестабилна походка, загуба на ориентация в пространството [8, 9]. Като пример бих искал да демонстрирам следната история на случаите.

Пациентът Ж. И., на 54 години, дойде в клиниката с оплаквания от периодични внезапни пристъпи на несистемен световъртеж („въртене вътре в главата“). По правило продължителността на такива атаки не надвишава 10-15 минути. По време на периода на пристъпите пациентът изпитва дисбаланс под формата на неустойчивост при ходене (наляво и надясно) и несигурност при ходене. Също така се притеснява от постоянното колебание на ушния шум в дясно, загуба на слуха в дясното ухо. Периодично се отбелязва нестабилно кръвно налягане (ВР), метеорологична зависимост. В продължение на 4–5 години периодично се появяват усещания за топлина, изпотяване, сърцебиене и повишена раздразнителност, което е свързано с горещи вълни. Нарушение на съня, тревожност, загуба на памет.

Известно е, че той страда от хипертония през последните 5-10 години. Периодично, според препоръките на терапевти и кардиолози, той променя приетите лекарства, обаче, особено с появата на горещи вълни (през последните 4 години), кръвното налягане периодично се променя. Преди година, през горещ летен период, понякога в дясното ухо започва да се появява шум, който отначало се усеща като леко звънене. След известно време звъненето стана постоянно с периоди на усилване и преход към бучене. По време на периоди на повишено кръвно налягане шумът се увеличава. Тогава тя започна да обръща внимание на увреждане на слуха в дясното ухо. След 2-3 месеца за първи път почувствах дисбаланс, когато напусках работа. Тогава започна да се повтаря периодично. Появи се краткотрайно замаяност. Може би в началото те са възникнали на фона на обща умора или нервно напрежение. Наскоро обърнах внимание на дискомфорта под формата на нестабилност при каране на метрото, особено на ескалатора.

Проведено е цялостно проучване. Пациентът е прегледан от невролог и отоневролог (оториноларинголог). Направени са допълнителни изследвания.

При провеждане на тонална прагова аудиометрия - сензоневралната загуба на слуха вдясно от II степен се записва с преобладаваща загуба на слуха при високи честоти (низходящ тип крива) (фиг.).

Надзащитна аудиометрия: тест на SISI: ляво ухо (AS) - 20%, дясно ухо (AD) - 80%, определяне на прага на дискомфорт при 1000 Hz: AS - 90 dB, AD - 80 dB. Диференциален праг на възприемане на интензивността на звука: AS - 1.0 dB, AD - 0.6 dB.

Заключение: според надзащитната аудиометрия е регистриран феноменът на ускоряване на увеличаване на силата на звука (FUNG).

Импедансни изследвания. Тимпанограма тип А от двете страни. При теста на Тойнби (с гърло) слуховите тръби са добре проходими от двете страни. Ипсилатералните акустични рефлекси се записват вляво при всички изследвани честоти (500–4000 Hz) в нормалните граници (90 dB). Отдясно се записват ипсилатерални акустични рефлекси с честота 500 и 1000 Hz с интензитет съответно 105 и 110 dB. Не е регистриран на честоти 2000-4000 Hz.

Заключение. Не е открита патология в средното ухо и от двете страни. Увеличаването на регистрационния праг на акустични рефлекси вдясно може да се дължи на кохлеарна и / или ретрокохлеарна патология.

Отоакустични емисии: Отложени етокирани емисии (TEOAE) и честота на изкривявания на продукта Отоакустичните емисии (PYOAE) са записани на ILO 88/92 Otodinamic Ltd. (Великобритания).

AS отговорът беше получен на всички анкетирани честоти по време на регистрацията на TEOAE и PIOAE. TEOAE имаше широк спектър от отговори, с щракване като стимул. Средната амплитуда на реакцията беше 12,2 dB на ниво на звуково налягане (SPL). Обикновено в тази възрастова група средната стойност е 13,2 ± 4,7 dB SPL. PIOAE е записан в нормални стойности на всички честоти.

AD - TEOAE се записва като дискретен отговор от нискочестотния регион. Амплитудата беше 3 dB SPL. PIOAE е записан на няколко честоти, главно в нискочестотната зона, амплитудата на отговора е значително намалена.

Заключение: получените промени показват увреждане на сетивни структури на вътрешното ухо вдясно.

Вестибулометричен преглед (видео окулография). Изследването е проведено върху диагностични комплекси VISUAL EYES и VORTEQ (Micromedical Technologies) и воден отокалоризатор Hort Mann с използване на вестибулометрична тестова батерия. Използвана е видеодестагмографска регистрация на окуломоторни реакции.

 • спонтанен нистагъм (със и без фиксиране на поглед);
 • плавно визуално проследяване на стимул, движещ се в хоризонтална равнина, съгласно синусоидална програма при три честоти (0,1, 0,2 и 0,4 Hz);
 • оптокинетична стимулация с движението на зрителния стимул в централното и пълното зрително поле в хоризонталната равнина с ъглова скорост 30 градуса / s;
 • фиксирани визуални сакади под ъгъл на отклонение на очите в хоризонталната равнина с 10 градуса. и рандомизирани сакади, когато зрителният стимул се движи според случаен закон;
 • вестибуларен авторотационен тест с изследване на вестибуло-визуалния очен рефлекс (VVOR) по време на движенията на главата в хоризонтална и вертикална равнина при честоти от 1 до 5 Hz;
 • Dix - позиционни тестове на Hallpike;
 • битермална (+30 градуса и +44 градуса) бинаврална отокалоризация на вода.

Той е регистриран: не е открит спонтанен нистагъм по време на фиксирането на поглед. Записва се латентен спонтанен нистагъм вляво от степен I, потиснат от фиксиране на поглед. При провеждане на тестове за гладко проследяване и сакади не е открита патология. Калоричен тест (калоризация на водата 30 градуса и 44 градуса) - асиметрията на предизвиканите отговори се определя с 26% поради десностранната лабиринтинова хипорефлексия. Позиционният нистагъм и виене на свят не са регистрирани. По време на позиционните тестове пациентът отбелязва наличието на ортостатична замаяност при изправяне от всяка позиция, която не е придружена от появата на позиционен нистагъм.

Изследването е проведено на компютърен динамичен постурограф EquiTest (NeuroCom).

Тестовата програма включваше:

 • чувствителни тестове за организация;
 • тестове за контрол на двигателя.

Тестовете на чувствителна организация включват стандартен набор от 6 теста, всеки от които се повтаря 3 пъти по време на изследването:

 1. Пациентът стои изправен и гледа напред.
 2. Пациентът стои изправен, очите са затворени.
 3. Пациентът стои изправен, гледа напред, визуалната среда се движи.
 4. Пациентът стои изправен, гледа напред, платформата се движи.
 5. Пациентът стои изправен, със затворени очи, платформата се движи.
 6. Пациентът стои изправен, гледа напред, платформата и визуалната среда се движат.

Тестовете за контрол на двигателя включват придвижване на платформата напред и назад в хоризонтална равнина при различни ускорения от 9 повторения във всяка посока, както и тестове за адаптация, които включват движение на платформата във фронталната равнина с ъгъл от 8 градуса във всяка посока.

Тестове за чувствителна организация: По време на всички тестове пациентът реагира с нормални колебания в общия център на тежестта (GCG). Общият резултат е 80 точки, което е възрастовата норма. Обобщеният анализ на тестовете не разкри дисфункция на сетивни системи, участващи в регулирането на баланса. GCT групирани правилно.

Тестове за контрол на двигателя: Забавена реакция на крака при движение на платформата. Теглото на симетрията е нормално разпределено. Няма нарушения на адаптацията към въртенето на платформата във фронталната равнина.

Заключение: по време на изследването не са открити патологии от системите за поддържане на баланса..

Образуване на магнитен резонанс (MR) на мозъка. Средните линии на мозъка не са изместени. Камерите не са разширени, страничните вентрикули са симетрични. Базалните казанчета са диференцирани, байпасът не е променен. Конвексиалните канали не се разширяват. Областите на патологични MR сигнали в мозъчния паренхим не са идентифицирани. В бялото вещество на мозъка има малко огнища на съдов генезис. Не са открити области с интензитет на патологичния сигнал в мозъчния ствол и мозъчния мозък. Вътрешните слухови канали не са разширени, не са открити патологични образувания. Хипофизната жлеза не е уголемена, хомогенна структура. Площта на краниоспиналния възел не се променя.

Дуплекс ултразвуково изследване на екстракраниалните части на съдовете на шията и главата: интимният медиен комплекс на общите каротидни артерии е удебелен (до 2,0 мм). В областта на дясната подклавична артерия се визуализира атеросклеротична плака, локална плоска, хомогенна, със средна ехогенност, намалявайки лумена на артерията с 20–25%. В проксималната трета от общата каротидна артерия вдясно се визуализира атеросклеротична плака с размери 20 mm - локална, плоска, хетерогенна, с преобладаване на зони със средна ехогенност, с намаляване на лумена на артерията с 20-25%. Линейна скорост на систолен кръвен поток в общите каротидни артерии: отляво - 92 см / с, отдясно - 90 см / с.

Линейна скорост на систолен кръвен поток във вътрешните каротидни артерии: вляво - 76 см / сек, вдясно - 79 см / сек. Подклавични артерии от двете страни без видими патологични промени. Притокът на кръв в двете субклавиални артерии е основен, непроменен. Диаметърът на гръбначните артерии в каналите на напречните процеси на шийните прешлени: отляво - 3,9 мм, отдясно - 4,0 мм. Линейната скорост на притока на кръв през гръбначните артерии в каналите на напречните процеси на шийните прешлени: отляво - 38 cm / s., Отдясно - 41 cm / s. Линейна скорост на кръвния поток във вътрешните югуларни вени: отляво - 22 см / с, отдясно - 21 см / сек. Кръвният поток в гръбначните вени в хоризонтално положение отляво - 10 см / с, отдясно - 10 см / с.

Проведени клинични и биохимични кръвни изследвания (таблици 1, 2) - разкриха хиперхолестеролемия. Проучвания за наличието на специфични заболявания: сифилис, ХИВ, хепатит В и С. Резултатът е отрицателен.

Електрокардиограма: синусов ритъм. Нормалната позиция на EOS. Сърдечна честота 72 bpm.

Лечение: препоръча се цялостно лечение, което включва комбинирана терапия, като се отчита наличието на съпътстващи и свързани заболявания, основният акцент на който беше акцент върху „съдовия“ фактор.

Комплексът включва: интравенозно приложение на пирацетам в доза 10 mg / kg телесно тегло във физиологичен разтвор ежедневно в продължение на 10 дни, последвано от 800 mg таблетки 3 пъти на ден в продължение на 1 месец, бетахистин дихидрохлорид 24 mg 2 пъти на ден, курс 1 месец. Мексидол 4 ml (200 mg) интрамускулно, ежедневно в продължение на 10 дни, след това по 1 таблетка (125 mg) 3 пъти на ден, курс от 1 месец. Пациентът е бил консултиран от кардиолог и гинеколог. Препоръчва се корекция на антихипертензивната терапия и заместващата терапия във връзка с климактеричния синдром..

На фона на курса на терапия (след 1,5 месеца) състоянието на пациента се подобри. Замайването на практика не се притеснява. Много рядко има кратковременни епизоди на несигурност при ходене. Пациентът отбелязва, че е "използвана" за ушен шум. Може би е станал по-малък. Настъпили са незначителни промени в слуха - разбираемостта на речта се подобри леко. Тя отбелязва общо подобрение на състоянието си - по-често няма тежест в главата, паметта се е подобрила донякъде, раздразнителността е намаляла. Като цяло - отбелязва подобрение в качеството на живот.

Пациентът е използван комбинирана терапия.

Представеният пациент имаше комбинация от редица заболявания, които в една или друга степен създаваха условия за влошаване на метаболизма в структурите на нервната система с преобладаването на "съдовия" фактор. Комбинация от нестабилно кръвно налягане, дислипидемия и ендокринни нарушения са най-вероятните причини за патология на вътрешното ухо, която се проявява в загуба на слуха, шум в ушите, виене на свят и нарушение на баланса..

Използвана е комбинация от бетахистинов дихидрохлорид и пирацетам. Пирацетам е ноотропно лекарство. Той има положителен ефект върху метаболитните процеси на мозъка: повишава концентрацията на АТФ в мозъчната тъкан, засилва синтеза на РНК и фосфолипиди, стимулира гликолитичните процеси и повишава оползотворяването на глюкозата. Подобрява интегративната активност на мозъка, насърчава консолидирането на паметта, улеснява процеса на обучение. Променя скоростта на разпространение на възбуждането в мозъка, подобрява микроциркулацията, без да упражнява вазодилататиращ ефект, потиска агрегацията на активираните тромбоцити. Има защитен ефект при увреждане на мозъка, причинено от хипоксия, интоксикация, електрошок; засилва алфа и бета активността, намалява делта активността върху електроенцефалограмата, намалява тежестта на вестибуларния нистагъм. Подобрява връзките между мозъчните полукълба и синаптичната проводимост в неокортикалните структури, повишава умствената работа, подобрява церебралния кръвен поток. Ефектът се развива постепенно. На практика няма седативен и психостимулиращ ефект.

Бетахистин дихидрохлорид е хистаминов аналог. Има хистаминоподобен и съдоразширяващ ефект. Лош H агонист1-хистаминови рецептори и доста мощен Н блокер3-хистаминови рецептори. Има 3 нива на действие: върху кохлеарния кръвен поток, върху централния вестибуларен апарат и върху периферния вестибуларен апарат. Действието на бетахистин включва: вазодилатация във вътрешното ухо, която се медиира чрез Н1- и Н3-хистаминови рецептори, които инхибират ефектите върху вестибуларните ядра, които се реализират директно чрез Н3-хистаминови рецептори, инхибиращи ефекти върху импулсната активност на ампуларните рецептори. Чрез пряко агонистично действие върху Н1-хистаминови рецептори на съдовете на вътрешното ухо, разположени по-специално във съдовата стрия (stria vascularis) и прекапиларните сфинктери на микроваскулатурата на посочената област, както и косвено чрез въздействието върху Н3-хистаминовите рецептори подобряват микроциркулацията и пропускливостта на капилярите, нормализират ендолимфното налягане в лабиринта и кохлеята и увеличават притока на кръв в базиларните артерии. Има изразен централен ефект, като е антагонист на Н3-хистаминови рецептори на вестибуларните нервни ядра, а също така нормализира невроналната трансмисия в полисинаптични неврони на вестибуларните ядра на нивото на мозъчния ствол. Косвено засягащ Н3-хистаминови рецептори, увеличава съдържанието на невротрансмитер серотонин в мозъчния ствол, което намалява активността на вестибуларните ядра. Той помага да се премахнат смущения както от вестибуларния, така и от кохлеарния апарат: намалява честотата и интензивността на замаяността, намалява шум в ушите, подобрява слуха в случаите на загуба на слуха. Стимулира H1-хистаминови рецептори, вместо да ги блокира, така че не успокоява и не предизвиква сънливост.

В този случай успешната комбинация от тези лекарства с други, съставляващи сложното лечение, направи възможно постигането на висока ефективност на терапията..

литература

 1. Вайс Г. Замайване. В книгата: Неврология. Ед. М. Самуелс. М., 1997. С. 94–120.
 2. Парфенов В. А., Замерград М. В., Мелников О. А. Замайване: диагноза и лечение, общи диагностични грешки. М.: МВР. 2009.
 3. Штулман Д. Р. Замайване и нарушаване на равновесието. В книгата: Болести на нервната система. Ед. Н. Н. Яхно. М., 2005: 125–130.
 4. Бранд Т. Вертиго. Мултицензорните синдроми. 2-ро изд. Лондон, 2000г.
 5. Бранд Т., Дитерих М. Световъртеж и виене на свят: чести оплаквания. Springer. 2004
 6. Celebisoy N., Gokcay F., Sirin H., Bicak N. Migrainous vertigo: клинични, окулографски и постурографски находки // Cephalalgia. 2008. Том. 28. С. 72–77.
 7. Парфенов В. А. Диагностика и лечение на виене на свят // Lech. болен. нервен който подпомага. 2009; 1: 3-8.
 8. Благовещенская Н. С. Отоневрологични симптоми и синдроми. М.: Медицина, 1990, 190 с..
 9. Бранд Т., Дитерих М., Штруп М. Замайване (в превод от английски). Превод редактор М. В. Замерград. М.: „Практика“, 2009, с. 18-23, 80-120, 140-142.

О. А. Мелников, кандидат на медицинските науки

Център за замаяност и нарушения на баланса, АНО-ГУТА-клиника, Москва

Адаптол и Мексидол и Бетагистин-sz

Проверка на съвместимостта на лекарства Adaptol и Mexidol и Betahistin-sz. Възможно ли е да пиете заедно тези лекарства и да ги комбинирате.

Не е открито взаимодействие.

Взаимодейства с лекарството: Адаптол

Мексидол ® засилва ефекта на бензодиазепиновите производни анксиолитици, антипаркинсонови (леводопа) и антиконвулсанти (карбамазепин) лекарства.

Не е открито взаимодействие.

Проверката е извършена въз основа на справочници за лекарства: Vidal, Radar, Drugs.com, "Лекарства. Наръчник за лекари в 2 части" изд. Машковски М.Д. Идеята, групирането и селективният ръчен анализ на резултатите бяха извършени от кандидата на медицинските науки, терапевт Шкутко Павел Михайлович.

2018-2020 Combomed.ru (Kombomed)

Всички комбинации, сравнения и друга информация, представена на сайта, са референтна информация, генерирана автоматично и не може да послужи като достатъчна основа за вземане на решение относно тактиката на лечение и профилактика на заболявания, както и безопасността на използването на лекарствени комбинации. Необходима е консултация с лекар.

Не е намерено взаимодействие - това означава, че лекарствата могат да се приемат заедно или ефектите от съвместната употреба на наркотици в момента не са достатъчно проучени и е необходимо време и натрупана статистика, за да се определи тяхното взаимодействие. За решаването на въпроса за съвместния прием на наркотици е необходима консултация със специалист.

Взаимодейства с лекарството: *** - означава, че в базата данни от официални справочници, използвани за създаване на услугата, е намерено взаимодействие, статистически записано от резултатите от изследвания и употреба, което може да доведе или до негативни последици за здравето на пациента, или да засили взаимен положителен ефект, което също изисква съвет на специалист за определяне на тактиката на по-нататъшно лечение.

Съвместимост с мексидол и бетахистин

Betahistine

Бетахистинът е класифициран като лекарство, използвано в неврологията при замаяност и вестибуларни аномалии. Ако осигурите правилното приложение на лекарството в съответствие с препоръките, които съдържат инструкциите за употреба, те постигат висока ефективност на лечението за кратък период от време. Освен това са дадени прегледи на пациенти, лекари, възможни руски и чуждестранни аналози на Бетахистин и цени.

композиция

Активното вещество на Betagistine (международно име Betagistin) е химичното съединение Betahistine hydrochloride (на латински, INN Betagistini hydrochloridi). Количеството на активната съставка може да бъде 8, 16 и 24 mg в една доза.

Други компоненти на продукта:

 • целулоза;
 • пиролидон;
 • Ca стеарати;
 • нишестени производни.

Освободете формуляра

Различни производители произвеждат Бетахистин под формата на таблетки, които се приемат през устата. Всяко хапче за световъртеж има закръглена форма, боядисана в белезникаво-жълт цвят.

Оригиналните опаковки от различни производители съдържат 20 или 30 дози, както и официални инструкции, които са одобрени в Русия..

фармакологичен ефект

Фармакологична група - лекарства, предписани за аномалии на вестибуларната система. Механизмът на действие е подобен на хистамина, тъй като активното вещество на лекарството е неговото производно.

Фармакологични действия на агента:

 • стимулиране на хистаминовите рецептори във вътрешната кухина на ухото и в централната нервна система;
 • нормализиране на микроциркулацията и съдовата пропускливост във вътрешното ухо;
 • нормализиране на налягането в различни части на органите на слуха;
 • влияние върху нормализирането на предаването на нервните импулси във вестибуларните нерви, които са разположени в мозъка;
 • елиминиране на функционалните нарушения на вестибуларния апарат;
 • намаляване на тежестта на замаяност, усещания за шум в ушите;
 • нормализиране на слуха;
 • дилатация на централните кръвоносни съдове.

Ефективността на лекарството се отбелязва още от първия ден на приемане. Бетахистинът се екскретира с урината.

Показания за употреба

Показанията за употреба, одобрени от производителите, са следните заболявания:

 • профилактика и терапия на замаяност от различни етиологии, включително с VSD;
 • вертебробазидарна недостатъчност;
 • посттравматична енцефалопатия;
 • атеросклеротично увреждане на мозъка;
 • вестибуларен неврит;
 • labyrinthites;
 • замаяност, причинена от офталмологични или неврохирургични операции;
 • усещане за дискомфорт в органите на слуха. Бетахистинът често се предписва за шум в ушите при различни вестибуларни и неврологични патологии;
 • Болест на Мениер.

Противопоказания

Противопоказанията за употреба, които са одобрени от всички производители, са следните:

 • алергия;
 • детство. Бетахистин не се предписва на деца под 16 години;
 • бременност;
 • лактацията. Бетахистин не се използва за кърмене;
 • язва в дванадесетопръстника и стомаха в острата фаза;
 • бронхиална астма.

Инструкции за употреба

Лекарството трябва да се приема от възрастни по време на или след перорално хранене. Таблетките не се препоръчват да се раздробяват. Изпийте най-малко 100 мл вода.

Еднократна доза - от 8 до 16 mg (1 или 2 таблетки) три пъти на ден - преди обяд, обяд и вечер. Дневната доза е 24-48 mg (3 до 6 таблетки). Продължителността на приема в съответствие с определения режим на лечение, лекарят избира индивидуално, като взема предвид естеството и степента на патологията, както и скоростта на началото на ефекта на лекарството.

свръх доза

Ако приемате много високи дози Бетахистин, могат да се развият следните последствия:

 • главоболие;
 • конвулсии (често с много тежки предози);
 • повръщане;
 • пристъпи на гадене.

Лечението е само симптоматично.

Странични ефекти

Бетахистинът се понася добре от повечето пациенти. Нечести нежелани реакции:

 • болка в главата;
 • усещане за тежест и болка в корема;
 • повръщане;
 • алергии като обрив и зачервяване;
 • гадене.

Важно! Всички странични ефекти бързо изчезват, когато дозата се намали и се спазват установените методи за приложение. Анулирането на средства почти никога не се изисква.

Взаимодействие с други лекарства

Бетахистинът е съвместим с повечето групи лекарства. Изключение е комбинацията с антихистаминови антиалергични лекарства, които намаляват ефективността на Бетахистин, хистаминово производно.

По време на бременност и кърмене

В анотацията няма данни за безопасната употреба на Бетахистин по време на бременност и по време на кърмене (кърмене). Следователно лекарството не се препоръчва за употреба от бъдещи майки и кърмещи жени..

С алкохол

Производителите не посочват необходимостта от пълно изключване на лекарствените взаимодействия с алкохол и алкохолосъдържащи средства. Като се има предвид, че бетахистинът и алкохолът имат нормална съвместимост, трябва да спрете да пиете алкохол по време на лечението, тъй като те могат да доведат до дисфункция на нервната система, да влошат хода на вестибуларните и неврологични патологии.

Аналози

На базата на Бетагистин се произвеждат такива аналози на руското (вътрешното) и чуждестранното производство:

 • Westinorm;
 • Betaserc;
 • Вестибо;
 • Westagistin;
 • Duo Vasoserk;
 • Acuver;
 • Betagis;
 • Verisin;
 • Maxigistin;
 • Tagista;
 • Neurogin;
 • Vergostin.

Посочените лекарства, които могат да бъдат заменени с Betaserc, се избират само от лекар. Бетахистинът се различава от синонимите само от производителя.

Лекарство, наречено Бетагистин, се произвежда от такива фармацевтични компании:

 • Pfizer;
 • ЗАД "Радуга";
 • Credopharm;
 • Ratiopharm;
 • Лугал (по-евтино);
 • Teva;
 • Medochemie;
 • Vertex;
 • Pranapharm;
 • Озон (аналозите на Бетагистин в Русия са най-евтините).

Важно! Замяната на лекарства от горния списък се счита за еквивалентна.

Срок на годност

Разрешено е да се съхранява продуктът в продължение на две години от датата на производство. Ако срокът на годност е изтекъл, продуктът не се прилага.

Условия за продажба и съхранение

Бетахистинът се предлага в аптеките с рецепта на латиница.

Съхранението се извършва при следните условия:

 • температурен режим - 15-25⁰С;
 • сухи помещения;
 • далеч от деца.

специални инструкции

Пациентите с диагноза чревни и стомашни заболявания се предписват лекарства с повишено внимание.

Наркотикът не изисква изключване на управляващите превозни средства, както и контрол на устройства и механизми.

Продължителността на приема на лекарството трябва да бъде съгласувана с лекаря, който ще посочи през какъв период от време Бетахистин може да се приема без прекъсване за различни категории пациенти.

Цената на таблетките Бетахистин е различна за различни дози от лекарството:

 • 8 mg № 30 струва от 25 рубли;
 • 16 mg № 30 - от 28 рубли;
 • 16 mg № 60 - от 125 рубли;
 • 24 mg № 20 - от 30 рубли;
 • 24 mg № 60 - от 96 рубли.

Отзиви

Иван Кравцов, невролог: Бетахистин хидрохлорид в състава на Бетахистин (Бетасерк) отлично помага при дисфункции на вестибуларния апарат. След първия ден от приемането пациентите имат по-малко главоболие, виене на свят практически изчезва. Курсът на лечение не винаги е дълъг. По правило 7-10 дни от приема на лекарството сутрин, следобед и следобед са достатъчни за премахване на посочените нарушения..

Олга Пинскова, невролог: Бетагистинът от чуждестранните производители често е по-ефективен от аналозите на руското производство. Продължителността на приема винаги се избира, като се вземе предвид динамиката на състоянието на фона на лечението на патологии. По правило първите положителни ефекти се постигат при приемане на лекарството през първите 2-3 дни..

Прегледи на пациенти, приемали лекарството

Илона Р.: лекарят лекува моето VSD, което е придружено от шум в ушите, виене на свят. Назначен е Бетасерк или негов заместник Бетагистин (руски). Разликата между средствата в производителите и разходите. Проучих описанията на лекарствата, прегледите на пациентите и закупих вносен Betaserc. Много съм доволен от резултатите от заявлението. В рамките на 3 дни състоянието ми се подобри значително.

Егор П.: лекарят предписва едновременно Мексидол (форма на освобождаване - ампули) и Бетагистин. Инструкциите за употреба на Бетагистин показват, че лекарството е съвместимо с Мексидол. Лекарят потвърди, че тази комбинация е безопасна и ефективна..

BETAGISTIN или MEXIDOL - което е по-добре

MEXIDOL или BETAGISTIN: кое е по-добро - прегледи, сравнение, каква е разликата, ефективността

BETAGISTIN

Не знаете кое е по-добро от BETAGISTIN или MEXIDOL? След като прочетете отзиви за тези лекарства на нашия уебсайт, ще ви бъде по-лесно да разберете каква е разликата и да изберете кое от лекарствата е по-добро. Също така, можете да се запознаете с актуалните цени на MEXIDOL и BETHISTIN.

Отзиви за лекарството BETAGISTIN

Име: larisa antipina
Обратна връзка: улеснена

Име: Людмила Карева
Преглед: Радвам се, че намерих евтин заместител на Betaserk

Име: Наталия
Преглед: SAW !. 5 месеца, докато няма подобрения.Как шумно и шумно в ушите

Име: Олга Гусева
Преглед: помогна от първия ден дори беше странно, че такъв евтин и такъв ефект

Име: Генадий Козел
Преглед: Взех Tagistu, имаше подобрение, а индийската Verista... известна... миризлива, мирише на нитрафен и цената е луда,

Име: Alyonka
Преглед: НАПИСЕТЕ СЛЕД ВЪЗГРАЖДАНЕ НА ВЪГЛЕЧЕН МОНОКСИД. ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОЗИ ДРУГ. МИСЛЯ ПОМОЩ.

Име: Лидия Пестова
Преглед: замаяността намалява

Име: Лиля Бураева
Обратна връзка: Взех Betaserc в продължение на 10 дни, има подобрение, но замаяността не изчезна. Не знаех, че има евтин аналог на бетахистин. Сега продължавам лечението с бетахистин.

Име: ooh
Преглед: пих бетахистин, бетасерк, вестибо от замайване на курсове - няма шибан смисъл! И шумът в главата ми не намалява и парите се изхвърлят!

Име: Оксана Рябухина
Преглед: досега го пия, няма резултати. Имам силно главоболие и виене на свят. Забелязах също, че започнах да качвам тегло. Моля, кажете ми дали увеличаването на теглото може да бъде свързано с това лекарство?

Име: Светлана Чертинова
Препоръка: Опитвам се да пия само този препарат.

Име: Александър Бриндюков
Преглед: кръвното ми скочи, предписаха ми хапчета, но преди това през 11 имах тежка травматична мозъчна травма след пиене в продължение на две седмици, все едно приемах лекарства, независимо дали съдържат наркотици?

Име: Оксана Станкевич
Преглед: Сенсоневралната загуба на слуха на моя съпруг пие тези хапчета от месец, досега няма резултати.

Име: Алина Черниш
Преглед: Здравейте, живея в Германия. Тук също ми предписаха Бетагистин преди 8 години. Започна с запушено дясно ухо и виене на свят. Имах редовен тест за слуха и ушите ми бяха измити. Тогава лекарят ми предписа Бетагистин, той каза, че можете да приемате до 14 таблетки на ден и след това да намалите дозата. Е, по принцип седях на тях 2 години, на четвъртия ден имаше резултат. И той ми каза, че хапчетата трябва да са винаги под ръка. Ако главата ви започне да се върти отново, вземете го отново. След осем години започна, пия четвъртия ден, замаяността намаля, а ухото все още лапа. Ще се надявам на добър резултат. Във вторник при лекаря ще видим какво казва. Успех с лечението ви. Между другото, моят лекар каза, че има пациенти, които приемат тези хапчета от 22 години и те не вредят на организма.

Име: Тамара Кошкина (Зюзикова)
Преглед: Елвира, здравей! В каква доза пиете (пиете) хапчетата и втори път помогна ли ви.

Име: НАТАЛИЯ МАТВЕЕВА
Преглед: досега го пия, няма резултати. Имам силно главоболие и виене на свят. Забелязах също, че започнах да качвам тегло. Моля, кажете ми дали увеличаването на теглото може да бъде свързано с това лекарство?

Име: Марина Крамаренко
Преглед: преди 6 години, поради проблеми с цервикалната остеохондроза, главата ми беше много замаяна от 3 месеца. Толкова, че ми беше трудно да ходя, всичко падна от ръцете ми. Въпреки ходенето на лекари и преминаването на прегледи (ЯМР на главата, ултразвук на съдовете), както и предписаното лечение, нищо не помогна. И както винаги, в такива трудни случаи (когато няма подобрение от лекарите и лечението им), случайно изпуснатата фраза на медицинската сестра, която, виждайки страданието ми и факта, че лекарите не могат да ми помогнат, помогна, каза „веднъж почувствах замаяност и пих вестибо ". От отчаяние си купих аналог на Бетахистин - Вестибо. И буквално след седмица започнаха подобрения. Не помня колко пих това лекарство. Пиша рецензия, може би някой може да използва моя опит. Защото много пъти отзивите във форумите ме спасиха.

Име: РАЯ САМЕДОВА
Преглед: Здравейте, живея в Германия. Тук също ми предписаха Бетагистин преди 8 години. Започна с запушено дясно ухо и виене на свят. Имах редовен тест за слуха и ушите ми бяха измити. Тогава лекарят ми предписа Бетагистин, той каза, че можете да приемате до 14 таблетки на ден и след това да намалите дозата. Е, по принцип седях на тях 2 години, на четвъртия ден имаше резултат. И той ми каза, че хапчетата трябва да са винаги под ръка. Ако главата ви започне да се върти отново, вземете го отново. След осем години започна, пия четвъртия ден, замаяността намаля, а ухото все още лапа. Ще се надявам на добър резултат. Във вторник при лекаря ще видим какво казва. Успех с лечението ви. Между другото, моят лекар каза, че има пациенти, които приемат тези хапчета от 22 години и те не вредят на организма.

Име: хес елвира
Препоръка: Приемам бетахистин, това ми помогна от световъртеж само след два месеца и половина. Сега не знам, просто спрете да пия или продължа. Страхувам се, че ако се откажа, ще започне да се върти отново. Кой ще разкаже?

Отзиви за лекарството MEXIDOL

Име: Наталия Тимошенко
Преглед: 2 mg мексидол интрамускулно за 10 дни обикновено се понася добре. С назначаването на 4 mg, разстройство от страна на храносмилателната система: оригване, гадене (рядко повръщане), метеоризъм (до грозно бучене! - на ултразвук има голямо количество газ в епигастриума), пукаща болка в десния хипохондриум (усещане за „подут“, увеличен черен дроб ), диарията не се провокира от нищо (защото функцията на панкреаса при употреба на Мексидол се инхибира старателно). Наблюдавам всички явления в себе си от третата седмица след инжекциите

Име: Соня Скрипкина
Преглед: Мексидол е много висококачествено лекарство. Помогна на моя роднина много след инсулт, състоянието на очите ми се подобрява, загубените функции се връщат.

Име: TOBACCO !! GOGEN СПИН.
Преглед: но скъп

Име: Manyushka
Преглед: Много добро лекарство. Неврологът предписа инжекции, но аз пих само хапчета, 3 пъти на ден, 2 бр, в продължение на 2 месеца. Тя не приемаше повече лекарства. Първите 2 седмици нищо не се усеща, очевидно това се дължи на определен брой отрицателни отзиви в интернет, че лекарството е плацебо, но хората просто не могат да завършат курса и да спазват дозировката. До края на курса главоболието, замаяността спряха, главата "свежа", така да се каже.Те се прехвърля доста добре, ако следвате диетата. Ефектът продължава няколко месеца след оттеглянето. Благодаря на създателите!

Име: Лариса Баранова
Препоръка: Лекарят предписа 10 интрамускулни инжекции от 5 мл., Докато не видя подобрение. Главата ми все още се върти. Надявам се на най-доброто, нищо друго не остава..

Име: ?
Преглед: Мексидол е добро лекарство, но веднага щом спра да приемам хапчетата, минават 2-3 дни, а виене на свят и пристъпи на паника се връщат. как да бъда, пия мексидол 3 месеца 2 пъти се опитах да спра.

Купете природни средства за нервна система тук

Промоционален код за отстъпка MAT6375

Име: Юлия разумова
Преглед: предписаха ми инжекции Мексидол за дифузно токсичен гуша, отлично лекарство, краката и ръцете ми спряха да се тресат.

Име: Ина Силаева
Отговор: Наистина помага, но след известно време. Приех го венозно, по някаква причина здравословното ми състояние веднага се влоши значително след инжектирането. Не получих обяснение от лекаря. Не приемам Мексидол вече, но това не означава, че е лошо.

Име: Елена Андреевна Келгаева
Преглед: Мексидол капе два пъти и буквално два дни по-късно започнаха адски главоболия, челото ме боли особено, болкоуспокояващите не помогнаха, не казах на лекаря, мислех, че ще мине, не знаех от кое лекарство за болка, капех различно. Втория път капех само Мексидол и пак същата история, сега разбрах, че е от него, дори не дадох последното капене, казах на медицинската сестра. Тя казва, че някои също се оплакват, явно не за всеки. И като цяло това лекарство е похвално.

Име: Карина Тихонова
Рецензия: Карина. Имали ли сте това състояние от дълго време? Изморих се със замайване и пр. Дори по тази тема няма какво да се говори, това ме депресира. Не сте в съученици?

Име: Елена Розентретор
Преглед: чугунена глава и състояние на слабост...

Име: Надежда Гал
Рецензия: Карина. Имали ли сте това състояние от дълго време? Изморих се със замайване и пр. Дори по тази тема няма какво да се говори, това ме депресира. Не сте в съученици?

Име: Лилия Самарканова
Обратна връзка: добре е, че не прочетох отзивите, преди да започна прием на Мексидол. Имам тежко нарушение в областта на шийните прешлени, като резултат - виене на свят, загуба на координация, главоболие, загуба на памет, невъзможност да лежа или седя дълго време в едно положение. Чувствах се много зле. След прием на Мексидол (изпил само десет таблетки, курсът не приключи), координацията се подобри значително, главоболието спря напълно. Не чувствам депресия или особена еуфория. Настроението е равномерно, не чувствам страхове и тревожност. Сънят стана малко по-добър поради факта, че главоболието спря. Стомахът не боли. Забравимостта стана много по-малка.Не знам, може би това лекарство не е подходящо за всички? Все още нямам от какво да се оплача.

Име: Карина Тихонова
Преглед: вероятно сте прав

Име: ИРИНА УСТИНОВА
Преглед: чугунена глава и състояние на слабост...

Име: Жана Рощупкина (Чехолина)
Преглед: Вчера оставих коментар, днес не е така. Какво е това? Отново. Може би някой знае как лекарството влияе върху растежа на клетките (може би това е един от страничните ефекти)? благодаря.

Име: Тамара Иванова
Преглед: пием мексидолова глава като състояние на чума, като след хапка

Име: Наталия Александрова
Преглед: Лекарят предписа мексидол, имам шум в ушите през нощта, сякаш жиците бръмчат, се появи наскоро. Днес ще започна да приемам по 1 таблетка три пъти на ден! Кой го взе от шума в главата? Помага?

Име: Евгения Фокина
Преглед: не ми харесваше, че Мексидол трябваше да се приема в течение на почти два месеца и на таблетки - стомахът ми не би понасял това и ще ми омръзне да приемам толкова много от тях. Пробих кортексина, ефектът се появи доста бързо и се задържа вече два месеца, налягането не скача, главата не боли.

Име: Алина Стара
Преглед: Saw Mexidol таблетки от VSD - нищо. След инжекциите Кортексина забележимо се развесели и набра сила, главата й стана бистра.

Име: Марина Гандраман
Препоръка: Преди 10 години съпругът ми имаше инцидент, мозъчна травма......... не позна никого и изобщо не разбра, предложиха ми да го дам в специална институция, но аз самият излязох. Лекар, когото познавах, ме посъветва Мексидол и благодарение на това лекарство поставих мъжа си на крака, започнах да мисля и сега, когато забележа промените на мъжа ми, започвам да му давам Мексидол отново

Име: Вера Руска
Преглед: Лекарят включи Мексидол в комплекса за лечение на VSD. След седмица лечение се оказа, че имам индивидуална непоносимост към лекарства. И на работа не мога да се концентрирам дълго време. След замяната на лекарството с Cortexin, картината се промени. Обривите изчезнаха веднага, сънливостта премина, налягането беше нормално, няма повече мухи пред очите.

Име: Елена Мирошник
Преглед: Слабо лекарство не е ясно от какво, може да е подходящо като профилактика, но ако има проблеми с кръвоносните съдове и кръвообращението, изпитах манекен върху себе си

Име: Сабина Муромская
Преглед: лекарството не ме устройва, тахикардията започва на третия ден. Главоболието току-що започна да отшумява. Отмених хапчетата

Име: Бабкина Оксана
Обратна връзка: Внимание. Всеки с нормално или високо кръвно налягане не трябва да приема това лекарство.

Име: Нели Мелихова
Преглед: Здравейте, моля, кажете ми колко време трябва да приемате Мексидол и трябва да намалите дозата преди края на приема. благодаря.

Име: Албатрос
Преглед: Хипотонията се превърна в хипертония. спря приема, постепенно се нормализира!

Име: Вячеслав Останков
Преглед: Добър ден! Приемам го периодично като допълнително лекарство за епилепсия.Той нормализира настроението. Доволен от лекарството.

Бетасерк и алкохол

Бетасерк е оригинално лекарство, използвано за лечение на вестибуларни разстройства.

Оригиналният наркотик означава, че Betaserc е разработен като напълно ново лекарство, премина през многостепенни изследвания и доказа своята ефективност..

Betaserc се използва при патологии, чийто симптом е замаяност. Механизмът на действие е свързан с ефекта върху хистаминовите рецептори на вътрешното ухо и вестибуларните ядра на мозъка. Под действието на лекарството кръвоснабдяването на мозъка се подобрява чрез увеличаване на притока на кръв в основните артерии. В мозъчния ствол се активират процесите на предаване на импулси през клетките на нервната система, във вътрешното ухо се нормализира ендолимфното налягане и се подобрява микроциркулацията.

Бетасерк е показал добра ефикасност при замаяност от различни етиологии..

Използването на лекарството в оторинологията е свързано с огромни резултати по отношение на спиране на звънене и шум в ушите, подобряване на слуха със загуба на слуха.

Страничните ефекти могат да бъдат:

 • Гадене;
 • Диспепсия;
 • Дискомфорт в епигастриума;
 • Главоболие;
 • Сърбеж;
 • Обрив;
 • кошери;
 • Оток на Quincke;
 • Анафилаксия и др..

Противопоказанията са свръхчувствителност към компоненти на лекарството, пептична язва от всяка локализация, феохромоцитом.

Лекарството няма седативен ефект, а при възрастни хора не е необходимо да се коригира дозата. По време на бременност и по време на кърмене употребата на лекарството трябва да бъде оправдана от неоспорима нужда.

Заболяванията, за които се използва Betaserc, най-често изискват и други лекарства. Комбинацията от лекарства трябва да се занимава директно от лекуващия лекар.

Бетасерк и алкохол са вещества, които имат определени ефекти върху организма, когато се консумират вътрешно. Проучвания, които изследват съвместимостта на Betaserc и алкохол, все още не са проведени. Няма данни за последиците от консумацията на алкохол по време на лечение с Бетасерк.

В широк смисъл Betaserk е съвместим с алкохола, тъй като Betaserk съдържа 96% алкохол. Този компонент подобрява абсорбцията на лекарството. Съвместим ли е Betaserc с алкохол в големи дози - несъмнено не, но взаимодействието на Betaserc с малки дози алкохол е възможно.

След колко алкохол може да се пие след приема на Бетасерк, е невъзможно да се каже със сигурност. Големите дози алкохол допринасят за некрозата на нервната тъкан, която не може да бъде обърната.

Също така, големи дози алкохол напълно премахват действията на Betaserk. Алкохолът води до мозъчна хипоксия, която пациентът вече изпитва поради основното заболяване. Невроните са унищожени, което показва, че алкохолът и Betaserc не са съвместими..

Още по-трудно е да се отговори колко време е необходимо да започнете терапията с Бетасерком, ако има анамнеза за проблеми с алкохола. Повечето експерти не препоръчват Betaserc за употреба и пациенти с анамнеза за алкохолна зависимост.

В болница Юсупов специалистите имат опит в управлението на пациенти с вестибуларни нарушения и анамнеза за алкохолна зависимост. Лекарите на МБАЛ Юсупов извършват висококачествена диагностика и лечение на пациенти, като отчитат техните индивидуални характеристики, използвайки интегриран подход. Помощ се предоставя по всяко време на деня, седем дни в седмицата.

Съвместимост на Betaserc с други лекарства

Съвместимостта на Betaserc с други лекарства се определя от механизма на действие, мястото на приложение, чрез екскреция и др..

Най-често има нужда да разберете съвместимостта:

 • Съвместимост на Betaserca и Mexidol. Мога ли да взема едновременно Мексидол и Бетасерк? Мексидол е лекарство, което влияе на нервната система. Той е мембранен стабилизатор, има антихипоксични, анксиолитични и антиконвулсивни ефекти. Механизмът на действие се дължи на инхибиращия ефект върху окисляването на мазнините, повишава нивото на допамин в мозъка. Подобно на Betaserc, той се екскретира с урината. Бетасерк и Мексидол могат да се приемат заедно, поради облекчаване на симптомите чрез различни методи на експозиция. Бетасерк и Мексидол могат да се приемат едновременно или последователно. Бетасерк заедно с Мексидол се предписва при цервикална остеохондроза в комбинация със синдром на гръбначната артерия.
 • Съвместимост на Betaserca и Cavinton. Cavinton и Betaserc могат да се приемат едновременно. Кавинтон е представител на психоаналептиците. Заедно с Cavinton, Betaserc се предписва както за мозъчно-съдова патология, така и за лечение на загуба на слуха. Лекарството стимулира мозъчния метаболизъм, повишава устойчивостта на мозъка към хипоксия и подобрява микроциркулацията. Освен това комбинацията от Cavinton и Betaserk заедно с Phezam показва добър ефект..
 • Съвместимост с Phezam и Betaserk. Лекарствата са съвместими и също често се използват в комбинация.
 • Съвместимостта на Actovegin и Betaserc, както и на Betaserc и Noben, е добра и тези комбинации често се използват.
 • Съвместимост на Betaserc и Trental. Лекарствата показват добър ефект по отношение на подобряване на кръвоснабдяването на мозъка. Трентал е периферен вазодилататор и подобрява реологичните свойства на кръвта. Комбинацията се използва както в неврологията, така и в оториноларингологията.
 • Съвместимост Vasobral и Betaserk. Едновременният прием на вазобрал и бетасерк подобрява кръвообращението в мозъка. Вазобрал и Бетасерк трябва да се приемат едновременно при тежки случаи на мозъчно-съдова недостатъчност.
 • Съвместимост с Phlebodia и Betaserk. Дали е възможно да се пие флебодия и бетасерк, зависи от патологията. Едновременният прием на Phlebodia и Betaserc може да се обясни с факта, че Phlebodia засяга венозния и лимфния отток, но не засяга артериите. Следователно, в комбинация с Бетасерк, който подобрява притока на кръв в базиларната артерия, лекарствата се използват за коригиране на кръвоснабдяването.
 • Съвместимост на Периндоприл и Бетасерк. Дали Betaserc се използва заедно с периндоприл зависи от заболяването. Можете да приемате Периндоприл и Бетасерк заедно, ако пациентът има съпътстваща патология.
 • Съвместимост на Betaserk и Sermion. Дали Betaserc и Sermion могат да се приемат заедно, трябва да се реши от лекуващия лекар за всеки случай, но Sermion е периферен вазодилататор, който подобрява церебралните функции. Успешно се използва за TIA. Бетасерк не е лекарство, което инхибира действието на Sermion.
 • Съвместимост на глицин и бетасерк. Глицинът може да се пие след курса на Betaserc или в комбинация с него.

Лекарите на МБАЛ Юсупов отдавна лекуват пациенти с мозъчно-съдова патология и вече са натрупали огромен обем от знания за лекарствените комбинации. При лечението на пациенти с коморбидна и съпътстваща патология е необходим висок професионализъм, какъвто притежават лекарите на болница Юсупов..

Съвременно оборудване, точни диагностични техники, висококвалифициран персонал - всичко, което работи в полза на пациента.

Лекарства за замаяност при цервикална остеохондроза: вазодилататори, витамини и други

От тази статия ще научите: какви хапчета са предписани замайване с цервикална остеохондроза. Преглед на най-ефективните лекарства: Cavinton, Cinnarizin, Trental, Tagista, Betaserc, Никотинова киселина, Tanakan, Midocalm. Противопоказания.

Автор на статията: Стоянова Виктория, лекар от 2-ра категория, ръководител на лабораторията в лечебно-диагностичния център (2015–2016).

Причината за световъртеж при цервикална (и цервикоторакална) остеохондроза е дразнене на нервните окончания, мускулен спазъм и свиване на кръвоносните съдове, отговорни за снабдяването на мозъка с кръв.

Компресия на нервния корен в шийния отдел на гръбначния стълб. Кликнете върху снимката, за да я увеличите

За да се избегнат възможни усложнения (влошаване на мозъчната функция в резултат на кислороден глад), в комбинация с основните лекарства за самата остеохондроза се предписват симптоматични лекарства за лечение на замаяност.

Симптоматичните средства (това са вазодилататори и ангиопротектори, мускулни релаксанти, витамини, спазмолитици) помагат за премахване на най-изразените признаци на съдови и неврологични нарушения, причинени от остеохондроза. Основните лекарства (хондропротектори, средства за подобряване на микроциркулацията) може да не са достатъчни за това.

Примери за симптоматични средства, които се използват при патология. Кликнете върху снимката, за да я увеличите

Ето списък от групи симптоматични лекарства за световъртеж при остеохондроза на шийния отдел на гръбначния стълб. Някои премахват симптома чрез подобряване на кръвоснабдяването на мозъка. Други пряко засягат причината за виене на свят - блокират възбуждането на нервните рецептори във вестибуларния апарат.

 1. Вазодилататорни лекарства - Кавинтон, Цинаризин (подобряват кръвоснабдяването и храненето на тъканите).
 2. Средства, които подобряват микроциркулацията - Tagista, Betaserk (подобряват кръвообращението в лабиринта и кохлеята на вътрешното ухо, блокират възбуждането на нервните рецептори на вестибуларния апарат).
 3. Ангиопротектори - Пентоксифилин, Трентал, Танакан (укрепват стените на кръвоносните съдове, насърчават тяхното възстановяване, разреждат кръвта, предотвратяват образуването на кръвни съсиреци).
 4. Мускулни релаксанти - Mydocalm (нежно облекчава мускулното напрежение, намалява компресията на кръвоносните съдове и нервните окончания, като по този начин подобрява кръвообращението).
 5. Витамини - Никотинова киселина (подобрява тъканния метаболизъм, разширява кръвоносните съдове, стимулира кръвоснабдяването).

Други тежки симптоми помагат в борбата:

 • аналгетици (Диклофенак, Ибупрофен) - облекчаване на болката;
 • спазмолитици (Дротаверин, Папаверин) - премахват спазъм на гладката мускулатура;
 • седативни лекарства (екстракт от маточина, валериана) - намаляват възбудимостта на нервната система.

Лекарства за лечение на нарушения на кръвообращението на мозъка се произвеждат в таблетки и инжекции:

 • Инжекциите се използват на курс (3-7 дни) за облекчаване на най-острите симптоми на заболяването (силна болка, пристъпи на замаяност), такова лечение може да постигне положителен ефект 3-4 дни след началото на терапията (Цинаризин, Пентоксифилин, Актовегин).
 • Таблетките се предписват след инжекции, за да се поддържа терапевтичният ефект и да се удължи. Или се предписват вместо инжекции, ако лекуващият лекар смята, че не са необходими "шокови" дози от лекарството (Tagista, Cavinton, Riboksin).

Появата на замаяност е признак на сериозни промени в шийния отдел на гръбначния стълб.

Приемането на симптоматични средства няма да помогне да се излекува напълно остеохондрозата, но пациентът ще се почувства по-добре.

Лечението на виене на свят може да бъде предписано от невролог или терапевт. Всякакви лекарства се предписват от лекуващия лекар. Дори да приемате хранителни добавки (Tanakana) е по-добре да се съгласите със специалист.

По-долу са най-ефективните лекарства, които помагат да се отървете от виене на свят с остеохондроза.

1. Вазодилататори

Cavinton

Лекарството принадлежи към церебровазодилататори - разширява кръвоносните съдове на мозъка, подобрява насищането с кислород и хранителни вещества и стимулира регенерацията на клетките.

Активното вещество е винпоцетин.

Селективно разширява кръвоносните съдове на мозъка, подобрявайки кръвоснабдяването на зоната, която се нуждае най-много

Увеличава риска от развитие на тежки форми на аритмия, противопоказани при сериозни сърдечно-съдови патологии

Увеличава способността на клетките да издържат на липса на кислород

По време на приема може да се появят симптоми на диспепсия (повръщане, киселини) и нарушения на съня

Подобрява реологичните качества на кръвта - намалява нейния вискозитет, предотвратява струпването на тромбоцитите

За стабилен положителен ефект таблетките се приемат за дълъг курс (до 3 месеца)

Лекарството е сравнително евтино и ефективно. Действа меко, освен виене на свят, постепенно елиминира и други симптоми на остеохондроза на шията (главоболие). Въпреки това е взето отдавна..

Инструментът се освобождава под формата на таблетки (5 mg всяка) и инжекционен разтвор (2 ml в ампула).

Кавинтон цена за пакет:

 1. Таблетки (50 броя) - от 247 рубли.
 2. Ампули (10 броя) - от 233 рубли.

цинаризин

Това е вазодилататор. Благодарение на активното вещество (цинаризин), той намалява възбудимостта на рецепторите на вестибуларния апарат и бързо елиминира замаяността.

професионалистиМинуси

Разширява кръвоносните съдове, подобрява кръвоснабдяването

При хора, предразположени към хипотония, това може да доведе до намаляване на налягането, главоболие

Намалява възбудимостта на вестибуларния апарат, бързо намалява тежестта и честотата на замаяността

Когато се използва едновременно със седативи, вазодилататори, антихипертензивни лекарства, той засилва ефекта им (до появата на сънливост, летаргия)

Влияе на реологичните свойства на кръвта (намалява вискозитета, повишава стабилността на червените кръвни клетки)

За да затвърдите положителния ефект, вземете дълъг курс

Това евтино и ефективно лекарство бързо подобрява състоянието на пациента. Въпреки това, за пациенти с хипотония и хора, предразположени към хипотония, Cinnarizine е доста тежко лекарство (лошо се понася, причинява главоболие, слабост).

Лекарството се предлага под формата на таблетки от 25 и 75 mg (Cinnarizin Forte).

Цена на цинаризин за пакет таблетки:

 • 50 парчета по 25 mg всеки - от 17 рубли;
 • 56 броя 25 mg всеки - от 41 рубли.

2. Препарати за подобряване на микроциркулацията

Tagista

Продуктът подобрява кръвообращението във вътрешното ухо, където се намира вестибуларният апарат.

Основната активна съставка Tagista - бетахистин блокира хистаминовите рецептори (рецептори, отговорни за вазодилатацията, освобождаването на медиатори - биологично активни вещества, които предизвикват възпалението) на вестибуларния апарат.

професионалистиМинуси

Благодарение на механизма на действие, той бързо намалява броя и интензивността на замаяността, елиминира шум в ушите, нарушения на слуха (ако има)

Може да причини широк спектър от странични ефекти (от храносмилателно разстройство до алергичен оток на Quincke).

Стабилен положителен ефект се появява до края на втората седмица от приема на лекарството

За да се затвърди терапевтичният ефект, курсът на лечение продължава до 3 месеца.

Лекарството се използва при тежка замаяност, ако други лекарства са неефективни.

Tagista почти веднага премахва неприятен симптом, обаче, причинява много странични ефекти и ако бъде отменен преждевременно, резултатът бързо избледнява.

Произвежда се евтино и ефективно лекарство под формата на таблетки, съдържащи 8, 16, 24 mg активна съставка.

Тагиста цена за пакет таблетки:

 • 30 броя от 16 mg всеки - от 114 рубли;
 • 30 парчета по 24 mg всеки - от 132 рубли.

Betaserc

Бетасерк принадлежи към група лекарства, които подобряват микроциркулацията.

Механизмът на действие се основава на свойствата на основното вещество (бетахистин хидрохлорид):

 1. Намалете налягането на ендолимфа (течност в мембранозния лабиринт на вътрешното ухо).
 2. Подобряване на притока на кръв във вестибуларната област (структурата на вътрешното ухо, която е отговорна за положението на тялото в пространството).
 3. Блокирайте хистаминовите рецептори, отговорни за стимулирането на вестибуларния апарат.
професионалистиМинуси

Бързо намалява честотата и тежестта на замаяността, елиминира шум в ушите, нарушения на слуха (ако има)

За да се постигне и поддържа изразен ефект, агентът трябва да се приема в продължение на няколко месеца.

Действието напомня на Tagistu - след отмяна резултатът от лечението бързо изчезва, следователно се приема за дълъг курс.

Цена на Betaserk за пакет таблети:

 • 60 броя от 24 mg всеки - от 1080 рубли;
 • 30 броя от 8 mg всеки - от 359 рубли.

3. Ангиопротектори за укрепване на кръвоносните съдове

Trental

Лекарството е включено в групата на ангиопротекторите, способни да:

 • отпуснете гладките мускули на периферните съдове;
 • насищат кръвта с кислород, подобрявайки кръвообращението.

Активната съставка в състава е пентоксифилин.

професионалистиМинуси

Разширява периферните съдове, бързо подобрявайки кръвоснабдяването

Има много странични ефекти (от чревно кървене до безсъние)

Изтънява кръвта, предотвратява слепването на тромбоцитите, повишава устойчивостта на червените кръвни клетки

Може да провокира рязък спад или скок на кръвното налягане, развитие на ангина пекторис, да се замайва

Повишава концентрацията на АТФ (аденозин трифосфорна киселина) за подобряване на провеждането на мозъчните импулси

Насърчава оксигенацията на кръвта (разширяване на белодробните съдове)

Продължителността на курса на лечение зависи от симптомите. Ако те намаляват, дозата на лекарството постепенно се намалява, като се свежда до минимум, поддържа и след това напълно се отменя..

Ефективно и бързо действащо лекарство се произвежда в таблетки (по 400 и 100 mg всяка) и под формата на инжекционен разтвор (5 ml в ампула).

Цена за трета за пакет:

 • таблетки (20 броя) от 400 mg - от 525 рубли;
 • таблетки (60 броя) от 100 mg - от 426 рубли;
 • от 5 ампули от 5 ml - от 156 рубли.

Tanakan

Tanakan е растителна ангиопротектор, хранителна добавка (съдържа екстракт от листата на растението Ginkgo Biloba):

 1. Укрепва стените на кръвоносните съдове.
 2. Подобрява свойствата на кръвта.
 3. Стимулира метаболизма и оксигенацията на мозъчните клетки.
професионалистиМинуси

Достатъчно бързо за приготвяне на билки (до края на 3 седмици) облекчава световъртеж, звън, шум в ушите, липса на координация

Дългосрочно лечение (до 3 месеца)

Почти безвреден поради растителната си основа, причинява минимум странични ефекти

Може да причини увеличаване на нежеланите симптоми - замаяност, главоболие

Инструментът се препоръчва да се приема на курсове (по 3 месеца всеки) поне 2 пъти годишно. В интервалите между обострянията ще помогне да се поддържа и удължи терапевтичният ефект на други, по-мощни лекарства.

Този доста ефективен и леко действащ билков препарат се освобождава под формата на таблетки (по 40 mg всяка) и разтвор за перорално приложение (30 ml всяка).

 • за пакет (30 броя) от 40 mg таблетки - от 627 рубли;
 • за перорален разтвор (30 ml) - от 563 рубли.

4. Мускулни релаксанти за облекчаване на мускулното напрежение

Midocalm

Активната съставка на това лекарство - толперизон хидрохлорид - предизвиква следните ефекти:

 • нежно намалява тонуса (напрежението) на скелетните мускули;
 • предизвиква лек релаксиращ ефект върху кръвоносните съдове.
професионалистиМинуси

На фона на Mydocalm ефективността на други лекарства се увеличава, положителен резултат от лечението се появява по-бързо

Не оказва силно изразен ефект върху периферния кръвен поток (приток на кръв извън сърцето и аортата) - само допринася за неговото подобряване (поради мускулна релаксация, слаб спазмолитичен ефект

Страничните ефекти от употребата на лекарството са редки (1 случай на 1000)

Курсът на лечение е кратък - до 10 дни

Mydocalm не е предназначен за лечение на замаяност при остеохондроза, но тъй като всички изразени симптоми на заболяването се появяват на фона на мускулен спазъм, използването му прави всяка лекарствена терапия по-ефективна.

След или на фона на приема на Midocalm, положителен резултат от всички лекарства за остеохондроза се появява 2 пъти по-бързо.

Лекарството се освобождава под формата на таблетки и инжекционен разтвор.

 1. В таблетки (30 броя) от 50 mg - от 292 рубли.
 2. В ампули (5 броя) от 1 ml - 503 рубли.

5. Витамини

Никотинова киселина

Това средство принадлежи към витамините от група В (витамин В3). Никотиновата киселина разширява лумена на малките съдове, подобрявайки кръвообращението и метаболизма в мозъка.

професионалистиМинуси

Елиминира замаяността, подобрява мозъчните функции (памет, производителност), общото благосъстояние

Участва в отделянето на хистамин, който понякога може да увеличи замайване, изтръпване и силно зачервяване

Регулира процесите на окисляване и намаляване на хранителните вещества, повишава способността на клетките да издържат на липса на кислород

Лекарството е категорично противопоказано при кървене, обширни кръвоизливи

Намалява струпването на тромбоцитите, регулира нивата на холестерола

Дълъг курс на лечение - 1 месец

Лекарството е евтино и ефективно, добре се абсорбира, подобрява работата, имунитета и общото благосъстояние на пациента.

Въпреки това, при силно замайване може да не е достатъчно, поради което никотиновата киселина обикновено се предписва заедно с други лекарства.

Инструментът се освобождава в таблетки и инжекционен разтвор.

Цена на никотинова киселина:

 • в таблетки (50 броя от 0,05 g) - от 15 рубли;
 • в ампули (10 броя от 1 мл) - от 25 рубли.

Характеристики на приема на лекарството Betagistin - отзиви, инструкции за употреба и цена в аптеките в Русия

Това лекарство, което има положителен ефект върху микроциркулацията в лабиринта на вътрешното ухо, се използва за дисфункции на вестибуларния апарат, лечение на световъртеж от различен произход.

Бетахистин дихидрохлорид е изкуствен аналог на хистамин, слаб антагонист на Н1 и Н2 рецептори и доста силен антагонист на Н3 хистаминови рецептори на автономната и централната нервна система.

Поради свойството на директна неутрализация на действието на Н1-рецепторите и непряко - Н3-рецепторите, се отделя хистамин, нивото на неговия синтез намалява и в резултат на това се подобрява пропускливостта и микроциркулацията на капилярите на вътрешното ухо, налягането в ендолимфата, в кохлеята и лабиринта се нормализира, притокът на кръв в артерията се увеличава, артериалният поток се увеличава.

Лекарството подобрява проводимостта на сигналите в невроните на ядрата на вестибуларния апарат (в мозъчния ствол) поради инхибиторния ефект върху генерирането на пикови потенциали в ядрата (намалява тяхната възбудимост). Този ефект обаче зависи от дозата..

Проучванията показват, че Бетахистин подобрява церебралния кръвен поток и има вазодилататорно действие.

Клинични прояви на описаните свойства: намаляване на интензивността и честотата на замаяност, подобряване на слуха, намаляване на нивото на шума в ушите, общ положителен ефект върху вестибуларната система, активиране на възстановителните процеси в централната нервна система.

Какво се случва след приема на наркотика

След перорално приложение Бетахистин се абсорбира бързо и напълно в стомашно-чревния тракт..

Максимална концентрация в кръвта: регистрира се в рамките на 1-3 часа след поглъщане на празен стомах.

Свързване с кръвни протеини: по-малко от 5%.

Бионаличност на лекарството: 97-99%.

Полуживот: 10-12 часа.

Почти напълно се екскретира от бъбреците под формата на 2-пиридилоцетна киселина (заедно с урината - повече от 90% от активното вещество), през деня.

Показания за употреба

Инструкциите за употреба показват широк спектър от приложения за лекарството Бетагистин:

 • Синдром или болест на Мениере;
 • заболявания, придружени от внезапно замайване, повръщане, гадене, шум в ушите, загуба на слуха (подобно на болестта на Мениере);
 • недостатъчно кръвообращение в мозъка след претърпян исхемичен инсулт;
 • да се повиши нивото на паметта и умствената активност при пациенти в напреднала възраст;
 • дисбаланс, свързан с възрастта;
 • болест при движение в транспорта;
 • предотвратяване появата на цереброваскуларни лезии.

А също и лечението на виене на свят, причинено от нарушение на вестибуларния апарат от различна етиология:

 • инфекциозни заболявания;
 • посттравматична енцефалопатия;
 • тежки нарушения на церебралната циркулация;
 • атеросклероза на мозъчните съдове (като един от компонентите на комплексната терапия);
 • увреждане на органите на шията;
 • нарушения, причинени от приема на лекарства;
 • кръвоизлив в малкия мозък;
 • вертебробазиларна недостатъчност;
 • вестибуларен неврит;
 • доброкачествен позитивен световъртеж след неврохирургични и офталмологични интервенции;
 • labyrinthitis;
 • сърдечно-съдови заболявания;
 • psychogenias.

Противопоказания

Лекарството не се препоръчва да се приема, ако:

 • недостиг на лактоза;
 • непоносимост към лактоза, синдром на лоша абсорбция на глюкоза-галактоза;
 • свръхчувствителност към бетахистин и / или към отделни компоненти на лекарството.

Предписвайте с внимание при следните заболявания:

 • пептична язва на стомаха или дванадесетопръстника;
 • бронхиална астма;
 • феохромоцитом (тумор на надбъбречната жлеза).

Допълнителни противопоказания

Поради липсата на изследвания, лекарството не се предписва на деца (под 18 години).

Лекарството не се предписва по време на бременност и кърмене, тъй като няма данни за ефекта върху образуването на плода.

Не е известно и дали лекарството се екскретира в кърмата..

Бетахистинът няма отрицателен ефект върху функционирането на бъбреците и черния дроб. Не е необходимо да се коригира дозата при пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност.

Начин на приложение

Лекарството се приема перорално, без дъвчене, по време или след хранене, отмива се с достатъчно количество вода.

Препоръчителна начална доза: 24 - 48 mg бетахистин дихидрохлорид на ден. Посоченото количество се разделя на 2-3 порции, които се приемат през целия ден..

Курсът може да бъде доста дълъг (от няколко седмици до няколко месеца), тъй като терапевтичният ефект може да се увеличи при продължително лечение.

Първите подобрения в състоянието могат да бъдат забележими още на втория ден от лечението..

Продължителността на приема на лекарството се определя индивидуално..

Форми за освобождаване

Има следните форми на освобождаване на наркотици:

 1. Таблетки 8 mg, бели или бяло-жълти, кръгла, плоска повърхност, № 5, 7, 10, 12, 14, 30, 100, 500 (за болници), 1000 (за болници), 2000 (за болници).
 2. Таблетки 16 mg, бяло или бяло-жълто, кръгла, плоска повърхност, № 5, 7, 10, 12, 14, 15, 30, 100, 500 (за болници), 1000 (за болници), 2000 (за болници).
 3. Таблетки 24 mg, бели или бяло-жълти, кръгла, плоска повърхност, № 5, 7, 10, 12, 14, 20, 100, 500 (за болници), 1000 (за болници), 2000 (за болници).

Предлага се в картонена кутия (блистери) или в буркан (пластмасова или тъмна чаша).

Странични ефекти и предозиране

Инструкциите за употреба на лекарството Бетагистин показват следните прояви:

 • от стомашно-чревния тракт: тежест в стомаха, гадене, киселини, лошо храносмилане;
 • кожни реакции (рядко): обрив, уртикария, оток на Quincke;
 • сърдечно-съдова система: тахикардия, повишено вътречерепно налягане;
 • ЦНС: сънливост, главоболие;
 • имунна система: реакции на свръхчувствителност, като анафилаксия;
 • други прояви: усещане за топлина.

Статистически лекарството се понася добре от пациентите.

свръх доза

Симптоми: повръщане, спазми, гадене, сухота в устата, коремна болка.

Може да се появят и признаци, характерни за твърде високи нива на хистамин: зачервяване на лицето, понижаване на кръвното налягане, оток, тахикардия.

Лечение: няма специфичен антидот. Провежда се симптоматично лечение и общи мерки за елиминиране на токсините (прием на активен въглен, промиване на стомаха).

специални инструкции

Нещо друго, което да запомните:

 1. С увеличаването на продължителността на приема на лекарството, ефективността му се увеличава..
 2. Не предизвиква пристрастяване.
 3. Ефективността на лечението с бетахистин се повишава с редовни вестибуларни тренировки.
 4. Тъй като лекарството няма седативен ефект, курсът на лечение може да се проведе, ако е необходимо да се управлява превозно средство и да се извършват дейности, които изискват скоростта на психомоторните реакции. Препоръчително е обаче да се въздържате от такива дейности през първата седмица от приема на лекарството (опасност от предозиране или индивидуална непоносимост към компонентите на лекарството, което може да причини редица странични ефекти, които засягат тези дейности).

Взаимодействие с други лекарства

Антихистамините и МАО инхибиторите (например селегилин) намаляват ефектите на Бетахистин.

Прегледи на пациенти и лекари

Прегледите на лекари и пациенти са предимно положителни:

 1. Пациент Тая: „Не знам какво се е случило в тялото ми след раждането, но имах силно виене на свят всеки ден. Лекарите казаха, че е виновна умората. При страх и риск купих лекарството, което беше първото намерено в аптеката (с необходимата фармакология и показания). Това бяха таблетки Бетахистин. Отначало пиех по 2 таблетки на ден. Тогава намалих дозата до една. Лекарството помага много добре. Нямаше странични ефекти - вероятно имах късмет ".
 2. Пациент Надежда: „След началото на менопаузата започнах да имам внезапна замаяност, което ме накара да почувствам голям дискомфорт. Трудно можех да стана от леглото сутринта. Пия Бетахистин около 5-та седмица, подобренията са забележими: има повече сили, по-малко пристъпи, но понякога изпитвам киселини. Има подозрение, че това е страничен ефект ".
 3. Пациент Оксана: „Имам големи проблеми с вестибуларния апарат: дори ако гледам бързо движещи се обекти, веднага започвам да се чувствам болна, главата ми се върти. Лекарят ми предписа Бетагистин. След първия ден от приемането имаше тежка диария, така че дозата беше намалена. Приемам лекарството от 3 седмици. Усещам, че главата ми се върти много по-рядко и изобщо спрях да се чувствам болна ".
 4. Пациентът Артем: „Замайването няма, но главоболието започна. Сега също трябва да пия лекарство срещу главоболие. ".
 5. Д-р Вениамин Петрович: „Като цяло лекарството има много положителен ефект при световъртеж от различни етиологии. Този продукт се характеризира с отлична цена / качество. При цялата си ефективност броят на страничните ефекти и регистрираните отрицателни прояви на практика е минимален ".
 6. Д-р Владимир: "Успешно предписваме на пациенти, претърпели мозъчна травма и неврохирургични операции.".

Съвети за пациента:

 • намалете дозировката в случай на проблеми със стомашно-чревния тракт;
 • ако няма резултат в продължение на няколко седмици, отменете лекарството.

Положителни и отрицателни характеристики

Професионалисти:

 • приятна, достъпна цена;
 • малък брой възможни странични ефекти;
 • разнообразие от предложената концентрация на активното вещество (форми на освобождаване);
 • добре премахва замаяността и липсата на координация;
 • като цяло, доста положителен опит от практическото приложение.

Минуси:

 • понякога са възможни киселини, главоболие;
 • лекарството няма желания ефект върху всички пациенти;
 • възможна е ремисия на виене на свят;
 • ниска бионаличност в сравнение с аналогови лекарства.

Разходи в аптеките

Цената на таблетките Бетагистин зависи от размера на опаковката и производителя. Средната стойност е:

 • таблетки 8 mg, 30 т.: 25-35 рубли;
 • таблетки 16 mg, 30 бр.: 40-45 рубли;
 • таблетки 24 mg: 45-55 рубли.

Въпреки това, можете да намерите Betagistin от такива производители като KANOPHARMA, Obolenskoye. Цените от тези доставчици ще бъдат 2-3 пъти по-високи от посочените по-горе.

Условия и периоди на съхранение

Да се ​​съхранява на тъмно място, недостъпно за деца при температура 15-25 С.

Срок на годност на 16 mg таблетки - 3 години от датата на производство, 24 mg таблетки - 2 години.

Аптечна ваканция

Лекарството се отпуска по лекарско предписание.

Налични аналози на лекарството

Препаратите-аналози на Бетахистин съдържат в различни концентрации една и съща активна съставка - бетахистин дихидрохлорид, следователно показанията за употреба и противопоказанията на лекарствата ще бъдат практически еднакви.

Тъй като различните лекарства съдържат различни помощни компоненти, такива показатели като бионаличност (асимилация), ефикасност, полуживот и индивидуална непоносимост на компонентите ще се различават. Цената също ще се различава, разбира се.

Бетасерк таблетки 8, 16, 24 mg

Предимствата на Betaserk включват:

 • най-високата бионаличност сред лекарствата от тази група;
 • времето за достигане на максимално съдържание в кръвта е най-кратко в сравнение с други аналогови лекарства;
 • по-дълъг срок на годност (5 години).

Недостатъци:

 • това е най-скъпото лекарство от тази серия (400 - 640 рубли за 30 броя, в зависимост от концентрацията на активното вещество);
 • Бетасерк се екскретира от тялото по-дълго в сравнение с всички аналози.

Vestibo таблетки 8, 16, 24 mg

Предимствата на Vestibo са:

 • средна цена (200-300 рубли за 30 броя, в зависимост от дозировката);
 • достатъчно висока бионаличност.

Недостатъци:

 • времето за достигане на ограничителното количество на активното вещество в кръвния серум е същото като това на лекарството Бетастистин;
 • липса на пакети с голям брой таблети.

Бетавер таблетки 8, 16, 24 mg

Предимства: средна цена (от 120 до 250 рубли за 30 броя, в зависимост от концентрацията на активното вещество).

Недостатъци:

 • по отношение на спомагателните компоненти, той почти не се различава от Бетагистин;
 • минимална бионаличност;
 • максималната концентрация в кръвта се достига едва по-бързо, отколкото при прием на Бетахистин.

Тагиста таблетки 8, 16, 24 mg

Ползи:

 • ниска цена (70-130 рубли за 30 броя, в зависимост от концентрацията на активното вещество);
 • много висока бионаличност.

Недостатъци: отнема много време, за да се постигне максимално съдържание на лекарството в кръвната плазма, в сравнение с по-скъпите аналози на Бетахистин.

BETAGISTIN или MEXIDOL - кое е по-добре, каква е разликата, прегледи 2019

Ефективни лекарства

В началния етап на заболяването пристъпите на болка могат да бъдат епизодични. Ако не предприемете мерки навреме, тогава състоянието на пациента ще започне да се влошава и виене на свят ще стане обичайно. Когато диагнозата е точно поставена, лекарят предписва лекарства за пациента. Лекарствата, използвани за замаяност при цервикална остеохондроза, подобряват кръвообращението в мозъка, намаляват пропускливостта на кръвоносните съдове и повишават устойчивостта на мозъка към хипоксия.

Лекарствата трябва да се приемат дълго време. Лекарствата нямат противопоказания и няма пристрастяващ ефект.

Betahistine

Радвам се, че намерих евтин заместител на Betaserk

SAW!.5 месеца, докато няма подобрения.Как шумно и шумно в ушите

помогна от първия ден дори е странно, че такъв евтин и такъв ефект

взе Tagistu, имаше подобрение и индийската Verista... известна... миризлива, мирише на нитрафен и цената е луда,

Alyonka

ОТХВЪРЛЯ СЛЕД ВЪЗГРАЖДАНЕ НА ВЪГЛЕЧЕН МОНОКСИД. ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТОЗИ ДРУГ. МИСЛЯ ПОМОЩ.

Взех Betaserc 10 дни, има подобрение, но виене на свят не отшумя. Не знаех, че има евтин аналог на бетахистин. Сега продължавам лечението с бетахистин.

Пих бетахистин, бетасерк, вестибо от замайване на курсове - не е полезно смокините! И шумът в главата ми не намалява и парите се изхвърлят!

Оксана Рябухина

Досега го пия, няма резултати. Имам силно главоболие и виене на свят. Забелязах също, че започнах да качвам тегло. Моля, кажете ми дали увеличаването на теглото може да бъде свързано с това лекарство?

Опитвам се да пия само тази подготовка.

кръвното ми скочи, предписаха ми хапчета, но преди това в 11 имах тежка краниоцеребрална контузия след пиене в продължение на две седмици, все едно пиех наркотици, съдържат ли лекарства?

Сенсоневралната загуба на слуха на моя съпруг пие тези хапчета от месец, досега няма резултати.

Здравейте, живея в Германия. Тук също ми предписаха Бетагистин преди 8 години. Започна с запушено дясно ухо и виене на свят. Имах редовен тест за слуха и ушите ми бяха измити. Тогава лекарят ми предписа Бетахистин, той каза, че можете да приемате до 14 таблетки на ден и след това да намалите дозата.

Е, по принцип седях на тях 2 години, на четвъртия ден имаше резултат. И той ми каза, че хапчетата трябва да са винаги под ръка. Ако главата ви започне да се върти отново, вземете го отново. След осем години започна, пия четвъртия ден, замаяността намаля, а ухото все още лапа. Ще се надявам на добър резултат.

Елвира, здравей! В каква доза пиеш (пиеш) хапчета и помогна ли ти вторият път?.

Преди 6 години поради проблеми с цервикалната остеохондроза главата ми се замая много 3 месеца. Толкова, че ми беше трудно да ходя, всичко падна от ръцете ми. Въпреки ходенето на лекари и преминаването на прегледи (ЯМР на главата, ултразвук на съдовете), както и предписаното лечение, нищо не помогна. И както винаги, в такива трудни случаи (когато няма подобрение от лекарите и лечението им), случайно изпуснатата фраза на медицинската сестра, която, виждайки страданието ми и факта, че лекарите не могат да ми помогнат, помогна, каза „веднъж почувствах замаяност и пих вестибо ".

РАЯ САМЕДОВА

Приемам бетахистин, това ми помогна от световъртеж само след два месеца и половина. Сега не знам, просто спрете да пия или продължа. Страхувам се, че ако се откажа, ще започне да се върти отново. Кой ще разкаже?

Име: Наталия Тимошенко Преглед: 2 mg Мексидол интрамускулно за 10 дни обикновено се понася добре. С назначаването на 4 mg, разстройство от страна на храносмилателната система: оригване, гадене (рядко повръщане), метеоризъм (до грозно бучене! - на ултразвук има голямо количество газ в епигастриума), пукаща болка в десния хипохондриум (усещане за „подут“, увеличен черен дроб ), диарията не се провокира от нищо (защото функцията на панкреаса при употреба на Мексидол се инхибира старателно). Наблюдавам всички явления в себе си от третата седмица след инжекциите

Мексидол е много висококачествено лекарство. Помогна на моя роднина много след инсулт, състоянието на очите ми се подобрява, загубените функции се връщат.

Много добро лекарство. Неврологът предписа инжекции, но аз пих само хапчета, 3 пъти на ден, 2 бр, в продължение на 2 месеца. Тя не приемаше повече лекарства. Първите 2 седмици нищо не се усеща, очевидно това се дължи на определен брой отрицателни отзиви в интернет, че лекарството е плацебо, но хората просто не могат да завършат курса и да спазват дозировката. В края на курса главоболие, замаяност и „свежест“ в главата ми, така да се каже, са спрели.

Понася се доста добре, ако спазвате диетата. Ефектът продължава няколко месеца след оттеглянето. Благодаря на създателите!

Лекарят предписа 10 интрамускулни инжекции от 5 мл., Докато не видя подобрение. Главата ми все още се върти. Надявам се на най-доброто, нищо друго не остава..

Мексидол е добро лекарство, но веднага щом спра да приемам хапчетата, минават 2-3 дни и виене на свят и пристъпи на паника се връщат. как да бъда, пия мексидол 3 месеца 2 пъти се опитах да спра.

Купете природни средства за нервна система тук

Купете с отстъпка

Промоционален код за отстъпка MAT6375

Предписаха ни таблетки Мексидол, внучката е на 9 години, възможно ли е за нея на тази възраст.

Юлия разумова

Предписаха ми инжекции Мексидол за дифузно токсичен гуша, отлично лекарство, краката и ръцете ми спряха да се тресат.

Наистина помага, но след известно време.Взех го венозно, по някаква причина здравето ми след инжектирането веднага се влоши осезаемо.Не получих обяснение от лекаря. Не приемам Мексидол вече, но това не означава, че е лошо.

Мексидол капе два пъти и буквално два дни по-късно започнаха адски главоболия, челото ме боли особено, болкоуспокояващите не помогнаха, не казах на лекаря, мислех, че ще мине, не знаех от кое лекарство за болка, капех различно. Втория път капех само Мексидол и пак същата история, сега разбрах, че е от него, дори не дадох последното капене, казах на медицинската сестра. Тя казва, че някои също се оплакват, явно не за всеки. И като цяло това лекарство е похвално.

Карина. Имали ли сте това състояние от дълго време? Изморих се със замайване и пр. Дори по тази тема няма какво да се говори, това ме депресира. Не сте в съученици?

чугунена глава и състояние на слабост...

добре е, че не прочетох отзивите, преди да започна прием на Мексидол. Имам тежко нарушение в областта на шийните прешлени, като резултат - виене на свят, загуба на координация, главоболие, загуба на памет, невъзможност да лежа или седя дълго време в едно положение. Чувствах се много зле. След прием на Мексидол (изпил само десет таблетки, курсът не е приключил), координацията се подобри значително, главоболието спря напълно.

Не чувствам депресия или особена еуфория. Настроението е равномерно, не чувствам страхове и тревожност. Сънят стана малко по-добър поради факта, че главоболието спря. Стомахът не боли. Забравимостта стана много по-малка.Не знам, може би това лекарство не е подходящо за всички? Все още нямам от какво да се оплача.

може би си прав

Лекарството трябва да се приема в комбинация с други лекарства за лечение на вестибуларния апарат. В допълнение, Бетагистин се справя добре с гадене и повръщане. Активните компоненти на лекарството бързо се абсорбират в храносмилателния тракт, а максималната им концентрация в кръвта се отбелязва след 3 часа. Още на следващия ден те напълно напускат тялото.

Препоръчително е да използвате Бетахистин при лечение и профилактика на нарушения на вестибуларния апарат, синдроми, които водят до замаяност, главоболие, повръщане. Необходимо е да се приема лекарството след хранене. Конкретна доза трябва да се предписва изключително от лекар. Това е приблизително 1 таблетка на ден. Можете да забележите положителна тенденция след 4 дни, ефектът нараства. Продължителността на терапията е дълга.

Betaserc

По време на разработването на лекарството е използван компонент като бетахистин. Бързо облекчава симптомите на синдрома на Мениере, който засяга вестибуларния апарат. Тези таблетки за замаяност с цервикална остеохондроза трябва да се използват 2 пъти на ден с хранене. Внимание при приема на Бетасерк трябва да се показва от хора, страдащи от язви, бронхиална астма. В противен случай могат да се появят алергични реакции и работата на храносмилателния тракт ще бъде нарушена..

Приемайки Бетасерк в комбинация с антиалергични лекарства, ефективността на първите намалява. Не приемайте лекарството на деца под 18 години, бременни и кърмещи жени. За да получите гарантиран резултат от приема на Betaserk, трябва да приемате хапчета редовно в продължение на месец. Ако се появи предозиране, пациентът ще изпита коремна болка, лошо храносмилане и сънливост..

Важно Е Да Се Знае За Подагра

професионалистиМинуси