Мускулите на ръката са изградени от мускулите на рамото (горната част на ръката), предмишницата и ръката. Рамото е образувано от една кост - хумеруса, а предмишницата от две - радиуса (разположен отстрани на палеца) и лакътя (разположен отстрани на малкия пръст). Лакътната става е блокирана и свързва плечовата кост, радиус и улна. В него са възможни огъване и разтягане на ръката и въртене на предмишницата. Освен това, благодарение на мускулите на предмишницата, можем да въртим ръката. Китката става е разположена между предмишницата и ръката.

Рамото при мускулести хора прилича на валяк, сплескано отстрани. Мускулите на рамото са мускули, които са успоредни на вертикалната ос на рамото. В предната част на рамото има силни флексори на предмишницата. Кожата в тази област е тънка, защото очертанията на мускулите са ясно видими, особено когато бицепсовият мускул (бицепс) се свива, който в същото време приема формата на полукълбо. Широко разпространено е мнението, че колкото по-голямо и изпъкнало е това полукълбо, толкова по-силен е човекът..

Бицепсът, или biceps brachii, се състои от две глави. Дългата глава започва от супра-артикуларния туберкул, а късата - от коракоидния процес на скапулата. И двете глави са разположени по дължината на плешката. Точно под лакътя те са прикрепени към вътрешността на радиуса. Основната функция на бицепса е да огъва ръката в лакътната става, както и да участва в супинацията на предмишницата, когато дланта, обърната надолу, се обърне нагоре. Бицепсовите релефи се определят най-добре чрез огъване на предмишницата, когато е в супинация..

Освен бицепсите, още два мускула са отговорни за огъването на ръката в лакътя - рамото и брахиорадиалис.

МУСКЪЛ ЗА ПОДХОДЯЩ

Брахиалисният мускул се намира под бицепса. Можете да го видите само под вътрешния ръб на бицепса. Външният ръб е видим само в точката на закрепване на делтоидния мускул в областта на долната половина на плешката. Развитието на брахиалисния мускул също влияе върху стръмните очертания на бицепса. Брахиалисният мускул започва от долната половина на предната повърхност на плешката и се прикрепя към тубероза на улната. Така брахиалният мускул повдига улната, участвайки само в огъването на предмишницата..

МУСКЪЛ ЗА ПОДХОДЯЩ

Брахиорадиалисният мускул започва от плешката, протича по цялата предмишница и се прикрепя към радиуса на китката. Основната функция на брахиорадиалис мускула е да огъва ръката в лакътната става. При огъване на предмишницата, особено ако това движение се случва при преодоляване на каквото и да е съпротивление, брахиорадиалисният мускул ясно стърчи под формата на остър гребен в областта на улнарната ямка.

трицепс

На гърба на рамото се откроява мускула на трицепса на рамото - Triceps или мускула на трицепса на рамото. Както подсказва името на мускула, той има три глави. Дългата глава започва от подчленния туберкул на скапулата, медиалната (вътрешна) и латералната (латералната) - от плешката. И трите глави се сближават в едно сухожилие, което се прикрепя към олекранона на улната. И трите глави на трицепса покриват лакътната става, а дългата й глава покрива и раменната става. Основната функция на трицепса е да удължи ръката в лакътната става. Мускулът се вижда при опит за изправяне на ръката в лакътната става, изпълнен с устойчивост: тогава външната и дългата глава в горната половина на рамото стават забележими, които образуват характерна вилица.

МУСКЛА НА ГОРЕЩАТА

Предмишницата в нормалното си състояние е клубовидна с изравнена предна и задна повърхност. В горната част на предмишницата в по-голямата си част са коремните мускули, в долната част - основно техните сухожилия. При мускулести хора, поради мускулна контракция, формата на предмишницата може значително да се промени. Тънката и тясна долна част на предмишницата показва по-слаб скелет. Ясно се вижда сухожилието на повърхностните мускули. Мускулните хребети и канали на предмишницата са по-забележими, толкова по-мускулест е човекът и по-малко телесни мазнини има.

От анатомична гледна точка мускулите на предмишницата са разделени на три групи. Някои от тях са отговорни за движението на китката, докато други са отговорни за движението на пръстите. Отпред, отстрани на дланта, има група флексори. На противоположната страна са разположени удължителите. Третата мускулна група се намира в областта на палеца.

Мускули, които огъват ръката в китката ставата:

 • Палмарен мускул
 • Радиален флексор на китката
 • Лакът на китката на лакътя

Мускули, които огъват пръстите:

 • Повърхностен флексор за пръсти
 • Дълбок флексор за пръсти
 • Дълъг флексор на палеца.

От мускулите, от които зависят очертанията на предмишницата, трябва да се спомене кръглият пронатор, който има формата на продълговат, не особено изпъкнал гребен, разположен от вътрешната страна на кубиталната ямка. Пронаторът участва в две движения на предмишницата - флексия и пронация (завъртане навътре), заедно със следните мускули: радиален флексор на китката, палмарис longus, повърхностен флексор на пръста и ултрален флексор на китката. Пронаторът започва от вътрешния кондил на плешката и е прикрепен в китката към фалангите на пръстите от страната на палмарната повърхност на ръката. Горните мускули образуват продълговати мускулни хребети, които се забелязват, когато ръката е огъната в китката към дланта и малкия пръст.

Мускули, които удължават ръката в китката ставата:

 • Дълъг радиален разширител на китката
 • Кратък радиален разширител на китката
 • Улнар разширител на китката

Мускули, които удължават пръстите:

 • Удължител за пръсти
 • Дълъг разширител на палеца
 • Къс разширител на палеца
 • Удължаване на показалеца

Разширителите са разположени на гърба на предмишницата. Покрити само с тънка кожа, те са ясно видими при мускулести хора. Релефните мускули включват предимно мускулите - екстензорите на малкия пръст и показалеца, улнарният разширител на китката, коремът на който се откроява особено добре по реброто на улната кост. В допълнение, дългите и късите удължители на палеца и дългият му абдукторски мускул също са включени в тази мускулна група. Всички горепосочени мускули дават възможност да се огъва ръката в посока на гърба й, да се движи ръката в посока на палеца и малкия пръст и да се удължават пръстите. Други мускули са групирани в близост до радиуса. Късите и дълги разширители на китката се виждат ясно, когато ръцете са стиснати в юмрук, когато допринасят за дорсифлексия на ръката в китката, което от своя страна позволява на флексорите да стискат пръстите по-плътно в юмрук.

Мускули, които въртят ръката, дланта нагоре:

 • Instep поддръжка
 • бицепс

Мускули, които въртят дланта на ръката надолу:

 • Кръгъл пронатор
 • Квадратен пронатор

МУСКЛА НА ЧЕТКАТА

Мускулите на ръката, с помощта на мускулите на предмишницата, изпълняват всички движения на ръцете и пръстите. Тези мускули не се различават по облекчение. Те са разделени на три групи, едната от които е разположена в средната част на палмарната повърхност, втората отстрани на палеца, а третата отстрани на малкия пръст..

Вижте също

Гръбни мускули: структура и функция

Задните мускули заемат най-голямата повърхност на тялото в сравнение с други мускулни групи. Благодарение на мускулите на гърба човек има способността да се движи право на два крака, което отличава хората от животните.

Гръдни мускули: структура и функция

Грудните мускули заемат по-голямата част от горната повърхност на тялото и са ясно видими отпред. Всеки мъж се стреми да придаде на мускулите на гърдите маса и облекчение, тъй като тези мускули силно влияят на цялостната.

Коремните мускули: структура и функция

Коремните мускули заемат голяма площ и изпълняват редица важни функции на тялото. Ясната, релефна преса е един от показателите за добра форма. Въпреки това, много телесни мазнини обикновено се натрупват в областта на корема, следователно.

Мускулите на раменния пояс: структура и функция

Описание на състава и функцията на основните мускули на раменния пояс. Мускулите, които са отговорни за флексията и разширението на ръката в раменната става, аддукция и разширение на ръцете, както и въртенето на ръцете навътре и.

Структурата на ставите на ръката

Рамото е горната част на опорно-двигателния апарат, която изглежда и функционира като лост. Човешките ръчни стави са само съставна част от сложен природен инструмент. Артикулациите и костите осигуряват подвижност на горния крайник, голям функционален обхват на движение на пръстите и дланта.

Характеристики на анатомията на структурата на ръчната става

Китки и стави на пръстите, метакарпофалангеални стави

 • Китката става също се нарича китката става, образувана от изпъкналата дистална част на радиуса и първия ред на костите на китката (скафоидна, лунатна и триъгълна). Това е сложна артикулация на елиптична форма.
 • Среден карпал - образуван от първия и втория ред на карпалните кости. Има отделна ставна капсула, но движенията й са свързани с китката.
 • Intercarpal - представен като свързване на костите на китката заедно.
 • Пизиформната става е съединението на пизиформената и триъгълната кост. Той е разположен в сухожилието на екстензора. Капсулата е закрепена с грахово-кукични и грахово-метакарпални връзки;
 • Carpal-metacarpal - са съединението на китката и метакарпалните кости. Те са с плоска форма. Четири от тях са неактивни. Ставата, образувана от първата кост на метакарпуса, е с форма на седло. Конструкцията му позволява палеца да се движи около оста си и по фронталния.
 • Интерметакарпал - ставите на костите се държат заедно от интерозални твърди връзки.
 • Метакарпофалангеалните стави са обединяващите глави на метакарпалните кости с проксималните фаланги на пръстите (има 5 от тях). Позволява на пръстите да се движат в две оси. Първата метакарпална става се отличава със специална анатомия поради сложна биомеханика, тя позволява на първата фаланга да се движи около надлъжната си, сагиталната ос, а страничният наклон позволява отвличане и адукционни движения. В допълнение, структурата на палеца включва две фаланги, за разлика от останалите пръсти, например, има три от тях в показалеца.
 • Interphalangeal - нарича се връзките между основите и главите на съседни фаланги. Те са подвижна става (предна ос). Има блокова форма.
Обратно към съдържанието

Ръчни кости

Те са най-сложната биомеханична става на ръката (27 кости). Има три отдела:

 • Китка, включително 8 кости:
  • Луната;
  • триъгълна;
  • грах форма;
  • крив;
  • във форма на глава;
  • ладиевиден;
  • трапецовидна кост;
  • трапецовидна кост.
 • Плънки (5 кости).
 • Пръстите, състоящи се от 3 фаланга (изключение е палецът, в който има 2 от тях):
  • проксимален;
  • среда;
  • дисталния.
Обратно към съдържанието

Лигаменти за ръце, тяхната анатомия

Високата активност в ставата на китката се осигурява от улнарния разширител на китката. Удебелените участъци на ставната капсула, наречени лигаменти, осигуряват стабилност на ставата. Те приличат на нишки от плътна съединителна тъкан. Съществуват следните връзки на ставите на ръката: рамо, лакът, китка, среден карпал (ръчни лигаменти) и междуфалангови.

Кръвоснабдяване на горния крайник на човек

Като се има предвид специалната структура на мускулната структура на раменния пояс, кръвоносните съдове в тази част се уплътняват и имат доста голям диаметър. Кръвоснабдяването на двигателния апарат в горната част на човешкото тяло се осъществява през артериите:

Нерви и двигателна функция

Горният крайник на човек като орган, който изпълнява основната тактилна функция, има аферентна и еферентна инервация. Аферентната (чувствителна) инервация позволява на мозъка да възприема процесите, протичащи в ръката и директно в самия крайник. Ефектната (двигателна) инервация се проявява като отзивчива, двигателна реакция на мозъка. Благодарение на еферентните сигнали човешката ръка се движи. Физически нейната мобилност се осигурява от мускули и връзки, след като мозъкът изпраща подходящ импулс към нервните окончания, разположени в ръката.

Как се прави движението?

Изпълнява се благодарение на мускулите, които са прикрепени към скелета на ръката с помощта на сухожилия и връзки. Мускулите на карпалната става, като брахиалиса, са плоски. Мускулните групи на горния крайник изпълняват функциите на удължаване или флексия и се разделят на следните видове:

 • раменни мускули - 3 флексора, 2 екстензора;
 • предмишници - 3 всеки флексор / екстензор на китката.

Сложната структура на човешката китка включва осъществяването на движения по сагиталната (аддукция / отвличане) и челната ос. В този случай четката може да извърши кръгово въртене поради елипсоидалната артикулация.

Ръчни кости

Костите на ръката се разделят на кости на китката, метакарпуса и костите, които съставят пръстите, така наречените фаланги.

Китка на ръка

Китката, карпусът, е колекция от 8 къси гъбести кости - ossa carpi, разположени в два реда, всеки от 4 кости.

Проксималният, или първият ред на китката, най-близо до предмишницата, се формира, ако се брои от палеца, от следните кости: scaphoid, os scaphoideum, lunate, os lunatum, триъгълен, os triquetrum, и грах, os pisiforme. Първите три кости, свързващи се, образуват елиптична ставна повърхност, изпъкнала към предмишницата, която служи за артикулация с дисталния край на радиуса.

Писиформената кост не участва в тази артикулация, като се присъединява отделно към триедрицата. Пизиформната кост е сезамоидна кост, която се е развила в сухожилието на m. flexor carpi ulnaris.

Дисталният, или вторият ред на китката се състои от костите: трапеция, ос трапеция, трапеция, ос трапецоид, капитат, ос капитация и кука, ос хамат. Имената на костите отразяват формата им. По повърхностите на всяка кост има ставни фасети за артикулация със съседни кости.

Освен това върху палмарната повърхност на някои кости на китката има туберкули за закрепване на мускули и лигаменти, а именно: на скафоида - tuberculum ossis scapholdei, на os trapezium - tuberculum ossis trapezii и на костта във формата на кука - кука, hamulus ossis hamati, поради което тя е получила неговото име.

Костите на китката в тяхната съвкупност представляват рода на свода, изпъкнали върху гръбната част и жлебни вдлъбнатини на палма. От радиалната страна браздата на китката, sulcus carpi, е ограничена от котата, eminentia carpi radialis, образувана от туберкулите на скафоидната кост и os trapezium, а от ултралната страна - с друга кота, eminentia carpi ulnaris, състояща се от hamulus ossis hamati и os pisiforme.

В процеса на еволюцията на човека, във връзка с неговата трудова дейност, костите на китката напредват в развитието си. И така, при неандерталците дължината на главната кост е била 20 - 25 мм, докато при съвременните хора тя се е увеличила до 28 мм. Наблюдава се и укрепване на областта на китката, която е сравнително слаба при маймуните и неандерталците.

При съвременния човек костите на китката са толкова здраво закрепени от лигаменти, че тяхната подвижност намалява, но силата им се увеличава. Удар в една от костите на китката се разпределя равномерно между останалите и отслабва, така че фрактурите в китката са сравнително редки.

Структурата и функцията на костите на ръцете и ръцете

Зад ключицата е лопатката - триъгълна форма, плоска кост, разположена странично спрямо гръдния гръбнак в дорзалната област на тялото. Лопатките образуват стави на две места: акромиоклавикуларната става - ключицата и раменната става, и ключицата с плешката. Съставната кухина е разположена в страничния край на скапулата и образува гнездо за раменната става. Много мускули се привързват към скапулата, за да движат рамото, включително трапецовидните, делтоидните, ромбоидните и ротаторните мускули.

раменна кост

- това са само костите на горната част на ръката. Дълги, големи кости, които минават от лопатката до улната и радиуса в предмишницата. Проксималният край на плешката е кръгла структура, която образува топка за раменната става. В отдалечения край на плешката образува широка цилиндрична структура, която образува вътрешната панта на лакътя от улната и радиуса. Пекторалис, делтоид, латисимус дорси и раменните шарнирни мускули се прикрепят към плечовата кост, за да се въртят, повдигнат и спуснат рамото в раменната става.

Предмишниците съдържат две дълги успоредни кости: улната и радиуса. Улната е по-дълга и по-голяма от двете кости, разположени от медиалната (малкия пръст) страна на предмишницата.
Най-широката област е в проксималния й край и значително стеснена в отдалечения край. В проксималния край на улната има шарнир на лакътя с плечовата кост. Краят на улната, известен като олекранон, се простира в плешката и образува костеливия връх на лакътя. В дисталния край, улната образува китката става с радиалната и карпалната става.


В сравнение с улната, радиусът е малко по-къс, по-тънък и се намира от страничната страна на предмишницата. Радиусът е най-тесен в лакътя и се разширява към китката. В проксималния си край заоблените глави на радиуса образуват завъртящата се част на лакътната става, която позволява въртене на предмишницата и ръката. В дисталния край, той е много по-широк от улната и образува по-голямата част от ставата на китката и с лакътя съставя китката. Дисталният край на радиуса също се върти около улната, докато ръката и предмишницата се въртят.

Въпреки малкия си размер, ръцете съдържат двадесет и седем малки кости и много гъвкави стави..

Карпалните стави представляват група от осем кубовидни кости. Те формират ставата на китката с улната и радиуса на предмишницата, а също така образуват ставите на китката на дланта. Китките стави образуват много малки стави, плъзгащи се помежду си, за да дадат допълнителна гъвкавост на китката и ръката.

Пет дълги цилиндрични метакарпални кости поддържат формата на дланта. Всяка метакарпална кост образува става с китката и друга става с проксималната фаланга на пръста. Метакарпалите също дават гъвкавост на ръцете при стискане на предмет или при натискане на палеца и розово заедно.

фаланги

Те са група от четиринадесет кости, които поддържат и движат пръстите. Всеки пръст съдържа до три фаланга - дистален, среден и проксимален - с изключение на палеца, който съдържа само проксималните и дисталните фаланги.

Фалангите на дългите кости образуват съчленени стави помежду си, както и кондилата на ставите с метакарпалните кости. Тези шевове позволяват огъване, удължаване, удължаване и аддукция на пръстите.
Ръцете изискват баланс на сила и сръчност за различни задачи като вдигане на тежести, плуване, свирене на музикален инструмент и умение да пишете.
Ставите на ръцете и мускулите осигуряват широк обхват на движение, като същевременно поддържат силата на горните крайници. Подобно на всички кости в тялото, костите на горния крайник помагат на тялото да поддържа хомеостаза, като съхранява минерали и мазнини и произвежда кръвни клетки в червения костен мозък..

Как работи човешката ръка

Човешката ръка има специална структура. В животинското царство крайници с такава структура не се срещат. Благодарение на сложна система от формиращи елементи ръцете изпълняват широк спектър от функции - от просто хващане и задържане на предмети до прецизни движения. Помислете как работи човешката ръка.

Кости

Костната структура на ръката е разделена на секции:

 1. Раменният пояс е мястото, където крайникът се присъединява към реброто.
 2. Рамо, което се намира между раменните и лакътните стави. Основният елемент в отдела е рамото с мрежа от мускулни влакна.
 3. Предмишницата протича от лакътя до китката. Като част от радиуса и улната, мускулите, предназначени да контролират движенията на ръцете.
 4. Четката има сложна структура. Тя е разделена на 3 секции: фалангите на пръстите, метакарпуса и китката..

Скелетът на тялото е основната поддържаща част. Костите изпълняват редица важни функции, основните от които са: скелет за тялото, защита на органите, дори производството на кръвни клетки.

Снимката показва от какви кости се състои ръката..

Ключицата и скапулата държат ръката върху торса. Първият е разположен в горната част на гърдите. Другият затваря ребрата отзад и образува подвижна връзка с рамото - става. Нека да изясним как се наричат ​​костите на ръката.

Помислете за рамото. Основният елемент тук е костилката. С негова помощ се задържат останалите кости и тъкани..

Предмишницата съдържа малки мускули, които осигуряват движение на ръката. Тук преминават и съдове и нервни влакна. Те протичат повърхностно по протежение на улната и радиуса..

Последната секция на горния крайник е ръка, която включва 27 кости. Скелетът на ръката се състои от три секции:

 1. Китката е съставена от 8 кости в два реда. От тях се образува китката става.
 2. Метакарпалите са пет пресечени тръбни елементи, преминаващи от китката до пръстите. Те действат като опора за пръстите.
 3. Фалангите са костите на пръстите. Всеки пръст има три фаланга. Те са определени като основни, средни и нокти. Средната фаланга липсва на палеца.

Снимката показва структурата на човешка ръка с имената на костите.

Стави

Ставите свързват костите помежду си, което позволява на ръцете да извършват различни движения.

В пояса на горните крайници има три големи стави: рамо, лакът и китка. Ръката е формирана от голям брой ставни стави, но по-малки по размер. Повече подробности за всяка става:

 1. Раменната топка става, развита от съединението на плешката и ставата на скапулата.
 2. Лакътната става се състои от няколко кости наведнъж. Има три от тях: улнарна, радиална и раменна. Поради блоковата връзка, движението на лакътя се осъществява чрез огъване или разширение.
 3. Китката става е най-трудна. Образува се от улната, китката и част от костите на китката. Поради своята структура, тази става е универсална: възможно е да се правят движения във всяка посока.

Следващата снимка показва диаграмата на ръката.

Интересно. Междуфаланговите стави и метакарпофалангеалните стави правят най-голям обхват на движение. Други само добавят мобилност към амплитудата..

сухожилия

Лигаментите и сухожилията са изградени от съединителна тъкан и служат за закрепване на части от скелета. По този начин те ограничават прекомерния обхват на движение в ставата..

Многобройни лигаменти са разположени в областта на кръстовището на скапулата и плешката и в областта на раменния пояс. Нека ги изброим:

 • coracoclavicular;
 • коракоакромиалната;
 • акромиоклавикуларния;
 • три ставно-плечеви връзки (горна, средна, долна).

Последните са необходими за укрепване на раменната става, която е под постоянен стрес.

За по-голяма яснота снимката показва ръка в секция.

Улнарният възел има колатерални връзки:

Китката става съдържа лигаменти, които са сложни по структура. Те включват:

 • лъч;
 • улнарния;
 • обратно;
 • Palmar;
 • междукарпални връзки.

Важна роля играе лигамент, наречен фиксатор на флексора. Тя покрива киткия канал с жизненоважни съдове, нерви.

Мускул

Ръцете са пълни с мускули, които осигуряват движение на крайниците и им позволяват да издържат на физическа активност.

Мускулите на горните крайници се различават по структура и функция. В свободната част на ръцете се разграничават флексори и екстензори..

Те се отнасят до областта на рамото и предмишницата. Последният съдържа над 20 мускулни снопа, които подпомагат движението на ръката..

Ръката съдържа мускули: тенара, хипотенара, средна група.

Анатомия на ръката от ръката до лакътя на снимката.

Съдове и нерви

Наред с други структурни и функционални компоненти съдовете и нервите изпълняват много ценни функции. Тъканите и органите в тялото трябва да бъдат снабдени с хранителни вещества и импулси, за да функционират непрекъснато.

Кръвта към всички елементи на крайника се доставя през подклавичната артерия. Продължава в аксиларната и брахиалната артерии. От това място се отклонява дълбока артерия на рамото.

На нивото на лакът горните части са свързани в мрежа, след което отиват в радиалната и ulnar. Те образуват артериални съдове, от тук малки съдове се отклоняват към пръстите.

Вените на горните крайници са сходни по структура. Но освен тях има подкожни съдове от двете страни на ръката. Основната вена е подклавичната. Влива се в горната кухина.

В крайника е ангажирана сложна система от поставяне на нерви. Периферните нервни стволове започват в областта на брахиалния сплит. Те включват:

Функции на горните крайници

Крайниците на горния пояс имат много полезни функции. Поради специфичната структура на тази част на тялото се извършва следното:

 1. Подвижната част на крайника се състои от сложни стави. Благодарение на ставите, движенията на ръката се извършват във всички равнини.
 2. Устойчивият горен колан поддържа свободната ръка свободна. Това ви позволява да поемете товара.
 3. Добре координираната работа на мускулни елементи, малки костеливи стави на ръката и предмишницата създава възможност за прецизни движения на ръцете. Пръстите хващат предмети и правят малки двигателни движения.
 4. Неподвижните структури изпълняват поддържаща функция, което дава възможност да се извършват действия с помощта на мускули.

Забележка. Палецът върху ръката на хората и приматите е контрастиран с останалите четирима. Тази структура осигурява ефективно сцепление с темата. Без палец човек става инвалид, тъй като губи редица важни функции на ръката.

заключение

Горните крайници са съставени от голям брой взаимосвързани структури. Ръката е формирана от около 32 кости, които действат като опора. Различните мускули и връзки осигуряват пълно движение. В допълнение, развитата мускулатура може да издържи физическа работа и стрес. Ръката съдържа множество елементи, благодарение на които се развиват двигателните умения на крайниците. Оттук и възможността за движение без грешка. Възглавничките за пръсти са чувствителни поради наличието на специални рецептори.

Горни крайници на човек. Анатомия: кости, мускули, стави, скелет, структура, функции, отдели, заболявания

Горните крайници на човек са най-важните изпълнителни органи на тялото на всеки от нас. На пръв поглед анатомията на ръцете е доста проста, но броят на костите в една и съща ръка може да ни каже друго. Без органите на раменния пояс пълен живот е невъзможен.

Какво е орган

Органът като цяло е група тъкани със сходни функции. Всеки орган по своята същност е пълноценна функционална единица в тялото, която в същото време е до известна степен изолирана от другите звена. Също така орган се характеризира с колекция от клетки, които имат много стабилно положение в тялото..

Функции

Горните крайници на човек, чиято анатомия се различава от краката, имат основното си предназначение да извършват различни много прецизни движения в пространството. В същото време ръцете се отличават с наличието на голям брой степени на свобода, което им позволява да работят под много ъгли. Практически всички трудови операции се извършват с ръце, манипулиране на предмети се извършва.

структура

Горните крайници на човек, чиято анатомия е представена от определена система от лостове, се състоят от свободна част и раменния пояс. Костите на колана са пряко свързани със скелета на човешкото тяло.

Свободната част на ръцете има 3 основни сегмента:

 • Проксимален (горен).
 • среден.
 • Дистален (долен).

В този случай горната част на ръцете се състои само от една кост, средната - двойка кости, докато дисталния сегмент е съставен от много кости. Раменният пояс, от своя страна, от всяка страна е надарен с лопатка и ключица.

Ключицата е тръбна, извита сдвоена кост с акромиални и стернални краища. Скапулата е плоска кост с триъгълен профил.

Хумерът, 2 кости на предмишницата и костите на ръката - всичко това също е част от горните крайници на хората.

Дългата тръбна кост на рамото има тяло и два края, горната част на която е свързана с лопатката, а долната е съчленена на предмишницата.

Предмишницата представлява комбинация от улната и радиуса, между които има пространство, укрепено от мембранната съединителна тъкан. На свой ред, улната е надарена с два процеса, разделени с блокче, подобно на прореза. Радиусът вече е свързан с китката.

Четката е сложен подреден орган, който има:

 • китка, състояща се от 8 кости;
 • метакарпус - 5 тръбни къси кости;
 • фалангични пръсти.

Ставите на горните крайници са както следва:

 • рамо, характеризиращо се със сферична форма;
 • ulnar, свързан с блок;
 • radiocarpal;
 • srednecarpal;
 • карпометакарпална;
 • metacarpophalangeal.

Мускулният корсет на горните крайници е представен във формата, представена в таблицата по-долу.

Човешки горни крайници

имеФункции и структура
делтовиденОбразува заоблеността на рамото, като го покрива отвън с тъканите си. Мускулът има задна, предна и средна част. Осигурява ръката с повдигане, спускане, отдръпване встрани и сцепление с движения.
бицепсИзвива ръката в лакътя и завърта предмишницата навън. Мускулът има две глави.
трицепсСъстои се от три глави. Мускулът-екстензор, участващ във всяко натискащо движение.
Раменна мускулатураИзвива ръката си. Фиксиран под бицепса.
Brachioradialis мускулФлексиращият мускул, разположен на предмишницата и отговорен за завъртането му навън и извън.

Видове заболявания

Горните крайници на човек, като всички други човешки органи, също са податливи на различни заболявания.

Анатомията на ръцете има свои собствени характеристики и затова всички заболявания трябва да бъдат разделени на няколко вида, свързани с:

 • разрушаване на ставите или костите;
 • нарушения на пропускливостта на кръвоносните съдове;
 • отклонения в работата на мускулите, връзките и сухожилията;
 • неизправности на нервната система;
 • кожни заболявания.

Симптоми

Нека разгледаме по-подробно заболяванията на ставите на ръцете.

Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит често се появява в напреднала възраст, но той може да се появи на 25-30 години.

Чести признаци на това заболяване са:

 • болка в ставите;
 • скованост на ставите;
 • мускулна болка;
 • треска;
 • намален апетит.

По правило болестта протича симетрично, тоест ставите на двете ръце са засегнати еднакво. След известно време деформацията на ставите води до изкривяване на пръстите и пълна загуба на тяхната подвижност..

подагра

Подаграта провокира силна болка в ставите и около тях се образуват специфични неравности. Най-неприятните болезнени усещания се появяват при човек през нощта, а сутрин отшумяват. В този случай засегнатите стави набъбват и се зачервяват. С течение на времето, тъй като болестта постепенно прогресира, става по-трудно да се движат ставите нормално..

Остеоартритът

Остеоартритът се характеризира с лезии на малките стави на ръцете, лактите и раменете. В китката ставата болестта се проявява като болка по време на физическо натоварване, ограничаване на подвижността.

Като цяло, остеоартритът, който има 4 етапа на развитие, се усеща:

 • Болезнени усещания в ставите.
 • Намален обхват на движение.
 • хрускам.
 • Усещане за скованост след отпускане и почивка.

Често се засягат ставите на основата на палеца и междуфаланговите проксимални стави.

артрит

Инфекциозно заболяване на ставите, което се среща доста често.

Артритът се предлага в две форми:

 • остър - проявява се с изразена болезненост, зачервяване и подуване на кожата, а областта на възпалената става, телесната температура се повишава;
 • хроничен - усеща се периодично, болката се появява от време на време и се проявява в същността си по същия начин, както в острата фаза.

Артритът има 4 степени и се проявява:

 • Синдром на болка в ставите.
 • Силно подуване.
 • Повишена телесна температура.
 • Болки, особено по време на шофиране.
 • Понякога гадене и повръщане.

В допълнение, има разделение чрез локализиране на моноартрит (уврежда едната става) и полиартрит (засяга няколко стави). Горните крайници на човек, чиято анатомия е уникална, доста често се характеризират с проблеми с кръвоносните съдове.

Болест на Рейно

Това е вазоспастично заболяване, което засяга малките крайни артерии и артериоли. Заболяването се среща при 3-5% от световното население.

Основните етапи на заболяването са:

 • ангиоспастичен - проявява се в краткосрочен спазъм на съдовете на крайните фаланги на пръстите на ръката, който след това се заменя с разширяване на кръвоносните съдове и ярко зачервяване на кожата;
 • ангиопаралитичен - има подуване и пастиране на пръстите, крайниците имат цианотичен цвят;
 • трофопаралитичен - язви започват да се появяват.

Атеросклерозата

Заболяване на ръцете, при което кръвоносните им съдове започват да се пълнят с атеросклеротични плаки, което от своя страна осигурява пълно или частично спиране на кръвния поток.

Симптомите на болестта се проявяват по следния начин:

 • Има усещане за студ в ръцете.
 • Лицето започва да страда от конвулсии, болка.
 • Умора по време на физическо натоварване.
 • Намаляване на косата по ръцете.

Миопатията и миастенията гравис заслужават специално внимание. И двете заболявания се проявяват чрез мускулна слабост и могат да бъдат или придобити, или наследствени. Кожните заболявания на ръцете на човек стават забележими в ранните етапи, но се характеризират както с физически, така и с психологически дискомфорт..

Атопичен дерматит

Заболяването се проявява като обрив, сърбеж по шията и лицето, както и в естествените гънки на човешкото тяло (подмишниците, слабините, лактите и коленните завои). Заболяването може да бъде леко или тежко..

Етапи на заболяването:

 • Бебе (до 2 години).
 • Деца (2-12 години).
 • Възрастен (над 12 години).

Алергичен дерматит

Заболяването се проявява в рамките на 24 часа от момента, в който дразнещият елемент влиза или влиза в човешкото тяло. Обривът най-често се появява в райони, където се намира дразнителят. Например на врата, където човек носи златна верига.

Заболяването се разделя на форми:

 • Контакт с алергични.
 • Токсичен-алергични.
 • с понижен тонус.

Себореен дерматит

Проявява се като обрив по тези части на тялото, където има много мастни жлези. Това заболяване се характеризира с образуването на малки белезникави люспи, лесно се отлепват и излагат възпалената повърхност..

екзема

Характеризира се с повтарящо се възпаление на кожата, усещане за парене и обриви. Заболяването се проявява в гъвкавите области на ставите. Заболяването се различава по това, че първоначално има възпаление, тъй като преминава в мехурчета, които по-късно се спукват и пресъхват, превръщайки се в корички.

Причините за заболявания на органите

Болестите на горните крайници не се случват просто. Всеки проблем с ръцете на човек е следствие от излагане на органи на един или повече фактори.

Ревматоиден артрит

По своята същност това е автоимунно заболяване, при което тялото започва рязко да идентифицира собствените си клетки като чужди и опасни. Поради това има постепенно разрушаване на ставите, има възпаление и болка във фокуса..

Трябва да се разбере, че това заболяване е системни нарушения на целия организъм, които се основават на генетични нарушения, хормонални аномалии, наличие на инфекции в организма, както и влияние на такива негативни навици като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

подагра

Това заболяване се характеризира с натрупването на кристали на пикочна киселина в ставите. Често се диагностицира при любителите на месо.

Ключовите моменти, които могат да предизвикат появата на подагра са:

 • Диабет.
 • Хипертония.
 • Бъбречни заболявания.
 • анемия.
 • прекалена пълнота.
 • наследственост.
 • Прекалено висок холестерол.
 • Употребата на определени видове лекарства.

Също така, болестта може да бъде провокирана от наранявания и хирургични интервенции..

Остеоартритът

Това заболяване е резултат от влошаване на ставния хрущял. Процесът е типичен за по-възрастните хора, но може да изпревари и младите хора..

Най-честите причини за появата на болестта са:

 • Възраст над 50 години.
 • Наднормено тегло.
 • Травми на ставите.
 • Отслабени мускули.
 • Тежък физически труд.
 • Инфекции.
 • Метаболитна болест.
 • Вродени ставни проблеми.
 • Операция на ставите.

артрит

Лекарите обмислят причините за това заболяване:

 • Липса на балансирана диета, тоест неадекватна диета по отношение на количеството витамини и други хранителни вещества.
 • Наднормено тегло.
 • Излагане на алкохол.
 • Ставно претоварване.
 • Различни видове инфекции.
 • Патологии на ендокринната система.
 • наследственост.
 • Постоянен прием на силни алергени.

Болест на Рейно

Изключително опасна болест се развива на фона на следните проблеми:

Сини нокти, изтръпване - поради синдрома на Рейно

 • Пароксизмална хемоглобинурия.
 • Психогенни аспекти.
 • Проблеми с централната нервна система.
 • Прегряване и преумора.
 • Инфекции.
 • Опасност от работа (влага, студен климат, претоварване на ставите на ръцете).
 • Атеросклерозата

  Заболяването, което се свежда до стесняване на лумена на кръвоносните съдове, се появява по редица причини:

  • Аномалии в метаболизма на липидите.
  • Артериална хипертония
  • Диабет.
  • Заседнал начин на живот.
  • Стрес и инфекции.
  • Неправомерно хранене.
  • Повишен вискозитет на кръвта.

  Що се отнася до проблемите с мускулите на горните крайници на човек, основните причини за болка в ръцете могат да бъдат:

  • Физически наранявания, характерни за навяхвания, натъртвания, дислокации и фрактури, които възникват при големи натоварвания.
  • Дефицит на ензим в мускулната тъкан, което води до припадъци.
  • Захарен диабет, бавно разрушаващ стените на кръвоносните съдове и по този начин причинява болка.
  • Интоксикация с вредни вещества (въглероден оксид, алкохол, олово).
  • Преумора и стрес, водещи до мускулни спазми.
  • Хормонални нарушения, които могат да се дължат на нарушения в работата на ендокринната система.

  Атопичен дерматит

  Смята се, че болестта е мултифакторна, основана на генетично предразположение към атопични отклонения..

  Също така причините могат да бъдат:

  • Психоемоционално претоварване.
  • Неизправности на вътрешните органи.
  • Агресивна среда, лоша екология.

  Алергичен дерматит

  Често тази естествена реакция на организма към алерген.

  Беше отбелязано, че най-често човешкото тяло реагира отрицателно на следните вещества:

  • Никел, открит в бижутата.
  • латекс.
  • Парфюми и козметика.
  • синтетика.
  • Домакински химикали.

  Себореен дерматит

  Засилването на активността на патогени на това заболяване може да бъде:

  • Понижен имунитет.
  • Рязка промяна в климатичните условия.
  • Заболявания на нервната система.
  • Аномалии в производството на хормони.
  • Наследствени характеристики.

  екзема

  Началото на заболяването се улеснява от следния списък от фактори:

  • Слаб имунитет.
  • Неправилни функции на хипофизата, половите жлези или надбъбречните жлези.
  • стрес.
  • Всякакви хронични инфекции.
  • Заболявания на стомашно-чревния тракт.
  • Хипотермията.
  • Излагане на химически елементи.

  Диагностика

  Диагностиката на заболявания на ставите и кръвоносните съдове на ръцете се извършва по следните методи:

  • Общ преглед от лекар.
  • Лабораторни изследвания - кръвен тест, показващ степента на утаяване на еритроцитите и броя на левкоцитите (цена - около 300 рубли), както и приемане на синовиална течност (цена - от 650 рубли)
  • Ултразвуково изследване (цена - от 1000 рубли).
  • Магнитен резонанс. Цената варира от 4,5 до 5 хиляди рубли. на процедура.
  • Радиационна диагностика - рентгенова снимка (цена - от 1000 рубли).

  Кожни заболявания на ръцете се диагностицират чрез:

  • Биопсия - изследва се малко парче тъкан.
  • Остъргване - малък слой се отстранява от кожата.
  • Култура - пробата на кожата се поставя в специална среда.
  • Диаскопии - оказвайте натиск върху кожата и след това я наблюдавайте.

  Всички тези дейности се извършват в медицински заведения от подходящи специалисти..

  Предотвратяване

  За да се изключи или сведе до минимум появата на проблеми със ставите на горните крайници, човек, независимо от произхода на заболяването, трябва да спазва следните правила:

  • Следете собственото си тегло, като не надвишавате допустимите стойности в зависимост от височината и възрастта.
  • Намалете употребата на месо, брашно и тлъсти храни, тоест спазвайте умереност в храната.
  • Вдигайте тежести правилно, винаги поддържайте равномерна стойка, което ще намали натоварването на ставите и мускулите.
  • Намалете приема на захар, което провокира възпаление както в ставите, така и върху кожата.
  • Престанете да пушите напълно, намалете алкохола.

  Ако говорим за кожни заболявания на ръцете, тогава е необходимо:

  • Минимизирайте контакта с домакински химикали.
  • Следете правилното хранене.
  • Премахнете хипотермията и продължителното излагане на слънце.
  • Откажете се от синтетичните дрехи.

  Можете да защитите кръвоносните съдове на ръцете на човек, ако спазвате няколко изисквания:

  • Намалете стреса (избягвайте негативните емоции, правете дишане на гимнастически момичета, излизайте по-често сред природата).
  • Преминете към здравословна диета, като предпочитате фибрите, които предотвратяват натрупването на холестерол и се съдържат в елда, пълнозърнесто брашно, зърнени храни.
  • Спрете да пушите тютюн, да пиете алкохол, никога да не употребявате наркотици.
  • Спите поне 8 часа на ден.

  Превантивните мерки за предотвратяване на заболяване на мускулите на ръцете са:

  • Ограничаване на тежък физически труд за предотвратяване на разкъсване и разкъсване на мускулни влакна.
  • Цялостно и навременно лечение на инфекции.
  • Активен начин на живот.

  Кога да прегледате лекар

  Горните крайници на човек, чиято анатомия се изучава от много медицински специалисти, изискват повишено човешко внимание към тях в случай на болезнени усещания или кожни прояви.

  Артрит, остеоартрит, подагра и други ставни заболявания се лекуват от травматолози, ревматолози, терапевти, хирурзи. В този случай човек трябва да потърси медицинска помощ при първите сигнали от ставите (болка, подуване и др.), Тоест на първия етап. Тези специалисти също са привлечени след дегенеративно-разрушителни промени в ставите, открити на рентгенови, ЯМР или ултразвукови изображения.

  Кожните заболявания на ръцете се лекуват от дерматолог. За всякакви обриви, зачервяване и сърбеж, потърсете лекар възможно най-скоро. Допълнителни основания могат да бъдат драскане на кожата и лабораторни изследвания. Заболяванията на кръвоносните съдове и нервните окончания на ръцете се справят с хирург и невропатолог.

  Методи за лечение

  Заболявания, характеризиращи се с увреждане на ставите на горните крайници на човек, се лекуват с лекарства по следната схема:

  1. Употребата на противовъзпалителни нестероидни лекарства за най-малко 1 седмица в доза от 150 mg на ден.
  2. Приемане на витаминни комплекси, съдържащи витамини от група В и микроелементи (селен, мед, цинк, манган, молибден) за най-малко 1 месец.
  3. Прием на хондропротектор в доза от 1000 mg на ден в продължение на 2-3 месеца.

  Този режим на лечение осигурява положителен дълготраен ефект, като позволява на човек да забрави за болестта за дълъг период след това..

  Високо ефективен народен лек за избавяне от болка в ставите на ръцете е следният, приготвен съгласно тази рецепта:

  1. 1 супена лъжица. л. едра сол се изсипва в 1 литър вода.
  2. Отделно 100 ml 10% амоняк се смесва с 10 g камфорно масло.
  3. Солта, алкохолът и маслото в крайна сметка се смесват помежду си от един съд, докато се появят бели люспи..
  4. Сместа се разклаща, докато тези люспи изчезнат..
  5. Сместа, с оглед на лосиона към ставата, се използва при необходимост 2-3 пъти на ден..

  От своя страна съдовите заболявания на ръцете на човек с лекарство се лекуват стъпка по стъпка, както следва:

  1. Употребата на статини (Atorvastatin, Rosuvastatin) в доза от 20 mg на ден за продължителността, определена от лекаря.
  2. Приемане на ацетилсалицилова киселина за разреждане на кръвта в доза от 100 mg на ден.
  3. Консумация на ниацин и омега-3 мастни киселини.

  Нелекарственото лечение на болни съдове на ръцете се основава на корекция на начина на живот и спазване на диета, която трябва да се основава на разнообразни храни и баланс на мазнини, въглехидрати и протеини. В диетата на пациента е необходимо да се консумират 30% мазнини, 55% въглехидрати, 15% протеини..

  Кожните заболявания на ръцете се лекуват с лекарства, като се вземат следните групи лекарства:

  • Мехлеми, съдържащи D витамини (Psorkutan, Daivonex, Glenriaz).
  • Имуносупресори ("Methodject", "Evetrex").
  • Глюкокортикостероиди ("Akriderm SK", "Belogent", "Elokom S", "Diprosalik", "Supirocin-B").

  Има и физиотерапевтични лечения за кожата, включително:

  • Теснолентова UVB терапия с дължина на вълната 311 nm. Курс 2,5 месеца 3 пъти седмично.
  • Ултразвукова терапия.
  • Електрически сън. 12-30 сесии, по 40 минути всяка.
  • Лазерна терапия. Курс 7-9 процедури за 3 минути.

  Лечението на заболявания на ръцете, свързани с неврологията, се основава на признаването:

  • Витамини от група В поне месец.
  • Средства за ускоряване на кръвообращението.
  • Противовъзпалителни лекарства ("Волтарен", "Диклофенак") за най-малко 1 седмица, 10-20 mg на ден.

  Възможни усложнения

  Заболяванията на ставите на горните крайници, при липса на пълно лечение, могат да доведат до значително влошаване на качеството на човешкия живот, до факта, че човешките движения в такава ситуация ще бъдат практически минимални, тоест броят на степента на свобода на засегнатата става ще намалее. Освен това артритът може да доведе до развитие на белодробна фиброза..

  Кожни заболявания на ръцете (дерматит, екзема и други) в особено напреднали форми, в допълнение към разрушителния ефект директно върху епидермиса, могат дори да провокират появата на бронхиална астма и различни автоимунни аномалии.

  От своя страна, горните крайници на човек са податливи на влошаване на притока на кръв на фона на нелекувани заболявания на кръвоносните съдове. В този случай анатомията на ръцете може да доведе до появата на кръвни съсиреци - кръвни съсиреци, които могат да излязат по всякакъв начин и напълно да запушат артерия, вена или капиляр.

  Важно Е Да Се Знае За Подагра